Denní světlo ovlivňuje spánek a produk- tivitu Čechů, uvádí celosvětový průzkum

Publisher
Tisková zpráva
05.12.2018 09:00
VELUX Česká republika, s.r.o.

 • Zpráva Indoor Generation potvrzuje, že přirozené denní světlo ovlivňuje spánek a produktivitu lidí na celém světě.
 • Nejvíce ovlivňuje denní světlo Italy a Slováky, Češi jsou v rámci všech sledovaných zemí mírně nad průměrem.
 • 57 % dotázaných Čechů si myslí, že denní světlo ovlivňuje jejich spánek.
 • Četné studie ukazují, že dostatek přirozeného denního světla během dne přispívá k lepšímu spánku v noci.
 • Následkem špatného spánku může být cukrovka, srdeční choroby, deprese i nárůst váhy.
 • Více než dvě třetiny (68 %) dotázaných Čechů věří, že má denní světlo vliv na jejich produktivitu.
 • Vzhledem ke zjištěným závěrům a zkušenostem si musíme položit otázku, zda kanceláře a školy poskytují správné prostředí pro myšlení a vysokou produktivitu.
Celosvětový průzkum společnosti YouGov mezi 16 tisíci respondenty odhalil, že více než polovina lidí (52 %) věří, že denní světlo ovlivňuje jejich spánek. Ve stejném průzkumu si téměř dvě třetiny dotázaných (63 %) myslí, že denní světlo ovlivňuje jejich produktivitu. "Češi se v uvedeném průzkumu pohybují mírně nad průměrem. Celkem 57 % dotázaných si myslí, že denní světlo ovlivňuje jejich spánek a 68 % věří, že má vliv i na jejich produktivitu. Nejvíce ovlivňuje denní světlo Italy a překvapivě také Slováky. Naopak nejméně jsou ovlivňováni denním světlem Britové," dodává k průzkumu Klára Bukolská, hlavní architektka společnosti VELUX.

Celosvětový průzkum byl proveden v rámci zprávy zaměřené na zdůraznění významu bydlení ve zdravých domácnostech a malých změn, které může udělat každý pro zlepšení svého života. Pozornost byla zaměřena na přirozené denní světlo v každodenním životě. První závěry zprávy Indoor Generation ukázaly, že necelá pětina (18 %) lidí tráví v uzavřených místnostech téměř celý den (od 21 do 24 hodin). "Mnoho lidí po celém světě věří, že denní světlo výrazně ovlivňuje jejich spánek a produktivitu a je také velmi pravděpodobné, že jsou tato přesvědčení do určité míry pravdivá. Studie ukázaly, že množství denního světla může být pro obyvatele západních zemí příliš nízké," uvádí Peter Foldbjerg, vedoucí oddělení společnosti VELUX, které se zaměřuje na denní světlo, energie a vnitřní klima.

Doktor Steven Lockley, uznávaný neurolog a docent na Harvard Medical School vysvětluje vliv denního světla na náš mozek následovně: "Světlo je akutní stimulant, který působí přímo na náš mozek a pokud jsme během dne vystaveni jasnému světlu, dostane se nám lepší stimulační efekt. To se může projevit lepší pozorností, lepšími kognitivními funkcemi a potenciálně můžeme být produktivnější v práci, ve škole a podobně."

Závěry podporuje také výzkum Světové zdravotnické organizace, který dokládá, že trávíme až 90 % času uvnitř budov a izolujeme se od přirozených přírodních zdrojů. Společnost při současném životním stylu ztrácí drahocenný čas k tomu jít ven a užívat si přirozené denní světlo.

Když se dny zkracují a venkovní teploty klesají, důležitost denního světla narůstá. Posudek publikovaný Národní radou pro výzkum v Kanadě ukazuje, že lidé v západních zemích nemusí být dostatečně vystaveni dennímu světlu, což může snižovat jejich pocit pohody.

Přiměřené množství denního světla během dne vám pomůže lépe spát v noci

Četné studie také prokázaly význam denního světla při podpoře dobrého spánku a upozorňují na negativní dopady nedostatku denního světla na zdraví. Doktor Steven Lockley z Harvard Medical School ještě dále rozvíjí vliv denního světla na náš 24 hodinový biologický rytmus (takzvaný cirkadiánní rytmus): "Střídání světla a tmy je z biologického hlediska naprosto zásadní a úloha světla spočívá v každodenním restartování našich cirkadiánních hodin. Vynuluje naše vnitřní hodiny tak, aby byly v souladu s přirozeným časem."

Naše vnitřní hodiny dostávají informace o různých úrovních denního světla během 24 hodinové periody. Potřebujeme dostatek světla během dne a tmy v noci, abychom si zajistili dobrý spánek v noci. Špatný spánek může vést k depresím, cukrovce, srdečním onemocněním i nárůstu váhy. Mezi další vedlejší dopady špatného spánku patří například riziko pracovních úrazů, horší koncentrace, špatná nálada nebo potíže při rozhodování.

Denní světlo může pomoci zvýšit produktivitu

V průzkumu YouGov si 63 % lidí myslí, že denní světlo ovlivňuje produktivitu. Souvislost mezi denním světlem a produktivitou práce v kancelářích byla také podrobně prozkoumána a různé studie ukazují, že denní světlo a výhled z okna zvyšují pracovní výkonnost. Například pracovníci v call centrech zpracovávali hovory o 6 % až 12 % rychleji, když měli co nejlepší výhled oproti těm, kteří neměli žádný3. Ostatní zaměstnanci v kancelářích zase dosahovali o 10 až 25 % lepších výsledků v testech mentálních funkcí a paměti, když měli co možná nejlepší výhled. "Když si uvědomíme, že personální náklady tvoří až 90 % provozních nákladů podniku, musíme si s přihlédnutím ke zjištěným závěrům a zkušenostem položit otázku, zda naše kanceláře a školy poskytují správné prostředí pro myšlení a vysokou produktivitu," uzavírá Bukolská.

Nejlepší tipy pro lepší spánek

 • Pro lepší spánek v noci si během dne dopřejte co nejvíce denního světla. V práci nebo ve škole seďte v blízkosti okna, kterým prostupuje do místnosti dostatek denního světla.
 • Zamezte přístupu světla do místnosti, ve které spíte
 • Spěte v chladnější ložnici
 • Nesledujte před spaním elektronická zařízení (televizi, telefon, tablet), která vyzařují modré světlo - toto světlo povzbuzuje mozek a udržuje ho v pohotovosti v nesprávné denní době
 • Zaveďte si před spánkem pravidelný rituál - přečtěte si například knihu místo dlouhého sledování obrazovky
 • Pokud se vaše děti bojí tmy, dejte jim do pokoje červené nebo oranžové noční světlo, které nejméně ruší při spánku

O průzkumu YouGov

Průzkum pro studii INDOOR GENERATION byl realizován v březnu a dubnu 2018 společností YouGov na vzorku přibližně 16 000 majitelů domů v Evropě a Americe (Velká Británie, USA, Kanada, Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Španělsko).

Jak ovlivňuje denní světlo vaši náladu?

  Vůbec
%
Nepatrně
%
Částečně
%
Výrazně
%
Nevím
%
Dánsko 11 17 29 42 2
Velká Británie 13 26 28 30 3
USA 18 16 26 36 4
Německo 8 15 35 39 4
Francie 8 19 32 38 3
Belgie 11 19 27 41 2
Nizozemí 20 18 26 34 2
Česká republika 10 19 27 43 1
Slovenská republika 8 13 29 47 2
Itálie 10 14 24 52 1
Rakousko 7 16 33 43 1
Švýcarsko 8 16 31 43 2
Za všechny země 11 18 29 39 3

Jak ovlivňuje denní světlo váš spánek?

  Vůbec
%
Nepatrně
%
Částečně
%
Výrazně
%
Nevím
%
Dánsko 19 29 25 20 7
Velká Británie 21 33 23 19 5
USA 22 18 26 29 5
Německo 12 27 30 27 5
Francie 15 29 28 23 6
Belgie 19 26 26 26 4
Nizozemí 22 26 25 25 3
Česká republika 14 28 27 30 2
Slovenská republika 9 27 26 35 3
Itálie 14 23 28 34 1
Rakousko 12 28 27 30 2
Švýcarsko 15 29 26 26 3
Za všechny země 17 27 26 26 4

Jak ovlivňuje denní světlo vaši produktivitu?

  Vůbec
%
Nepatrně
%
Částečně
%
Výrazně
%
Nevím
%
Dánsko 10 21 34 30 5
Velká Británie 19 26 29 20 6
USA 21 14 26 34 5
Německo 8 21 38 29 5
Francie 12 23 32 25 7
Belgie 16 18 31 31 4
Nizozemí 21 17 28 31 3
Česká republika 12 19 33 35 1
Slovenská republika 8 15 33 42 3
Itálie 12 14 31 41 2
Rakousko 8 21 37 31 2
Švýcarsko 10 20 38 29 3
Za všechny země 14 19 32 31 4


O společnosti VELUX
Již 75 let skupina VELUX vytváří lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňuje jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. V našem výrobním programu jsou střešní okna a výrobky pro prosvětlení ploché střechy i široká škála ozdobných prvků a žaluzií, rolet, instalačních řešení a inteligentních ovládacích prvků pro domácnosti. Tyto produkty přispívají k zajišťování zdravého a udržitelného prostředí v interiérech pro práci a studium i hru a potěšení. Fungujeme globálně - prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a na celém světě zaměstnáváme na 14 500 lidí. Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací a rodina. Další informace naleznete na webových stránkách www.velux.cz.
0 comments
add comment

Related articles