Česká cihla zachraňuje české památky

Publisher
Tisková zpráva
06.11.2020 14:20
Na řadě zrekonstruovaných historic- kých objektů v Čechách i na Moravě můžeme najít cihly, které mají jedno společné: pocházejí z malebné továrny na severozápadě republiky. Právě tady totiž umějí vyrobit cihly požadovaných rozměrů, vlastností i atypického tvaru. "Často se na nás obracejí lidé, které s jejich specifickými požadavky jinde odmítli," říká Jiří Souček, statutární ředitel společnosti BRISPOL.


Historie kadaňské cihelny, kterou v současnosti společnost BRISPOL vlastní, sahá do roku 1885, přesto si atmosféru dávných časů dokázala uchovat až dodnes. A nejen to. Najdeme zde i původní technické vybavení, například stroje zámečnické dílny. "Díky němu a také díky ruční výrobě jsme schopni poměrně rychle reagovat na změny ve výrobním procesu a během několika dní zhotovit formy různých velikostí i tvarů," vyjmenovává Jiří Souček výhody staré cihelny, kde vznikají nejen cihly, ale například také dlažby, fasádní pásky nebo speciální tvarovky, vyráběné podle tradičních receptur.

Produkt oceňovaný architekty i památkáři

Suroviny, které se v tomto výrobním závodu zpracovávají, pocházejí výhradně z tuzemska a jsou čistě přírodního původu – jde o směs jílů, vody a ostřiva v podobě písku či lupku. Výsledné pálené produkty jsou tedy stoprocentně recyklovatelné, a navíc jakostně dosahují nejvyšší možné úrovně. "Bez obav je lze použít i pod vodou, například ke stavbě studní, stok či kanálů, a díky vysoké pevnosti také jak pro pochozí, tak i pojezdové plochy," prozrazuje během naší návštěvy Jaroslav Zeus, odborný garant firmy a obchodní zástupce pro Prahu a Středočeský kraj.


Místní cihly i další prvky z pálené hlíny jsou pak využívány především při rekonstrukcích historických objektů, jako jsou hrady, zámky, kostely či prvorepublikové vily, ale bývají uplatňovány také na novostavbách. Památkáři i architekti si je žádají zejména díky jejich jedinečným vlastnostem, k nimž patří vysoká pevnost, velmi nízká nasákavost a odolnost vůči kyselým dešťům, mrazu i chemikáliím, ale také si cení jejich přirozeného vzhledu, na který má vliv pouze přírodní složení a technika výpalu. "Cihly nijak nedobarvujeme, a proto ani postupem času neblednou a odolají vlivu UV záření," dodává Jaroslav Zeus.

Šestihran, kosočtverec i reliéf

Ne vždy je však žádoucí zhotovit cihlu s těmi nejlepšími vlastnostmi. "Pokud jde o repliku historického objektu, musíme původní zdivo nejprve analyzovat a konkrétní prvky vyrobit tak, aby se co nejvíce podobaly těm původním – tedy měly i odpovídající nasákavost, pórovitost, pevnost a podobně," popisuje Jiří Souček a jako příklad uvádí Chebský hrad, na jehož rozsáhlou obnovu zatím firma BRISPOL dodala téměř 200 tisíc cihel, včetně na míru vyráběných stříšek či doplňků pro nároží.

I další historické objekty si často žádaly výrobu atypických prvků. Jedním z nich byl i rozpadlý cihlový plot u památkově chráněné fary ve Vrchotových Janovicích, pro jehož opravu bylo potřeba vytvořit zákrytové cihly kosočtvercového tvaru a netypického rozměru. Další realizací, jež stojí za zmínku, je vila na pražské Hanspaulce. Pro provětrávaný systém fasád a přizdívky požadoval investor subtilnější a odlehčené cihly, které by příliš nezatěžovaly kotevní systém. Firma tedy vytvořila odlehčené cihly zúženého formátu (290 × 100 × 65 mm), přičemž v pohledu zůstal standardní český formát (290 × 65 mm) zachován.


Odborníci ze společnosti BRISPOL mají zkušenosti nejen s atypickými tvary v podobě nejrůznějších zakřivení, zkosení a podobně, ale v místní cihelně dokážou vyrobit i cihlu kolkovanou, s reliéfem, otisky prstů či třeba pórovitější strukturou, pokud si to daný projekt žádá. Výjimkou není ani pálená keramická dlažba, která je díky tradiční receptuře pevná, odolná vůči mrazu a neklouže.

Působivým příkladem mohou být šestihranné dlaždice položené v sídle Husitského muzea v Táboře nebo replika historické dlažby v mnišském chóru kostela Pražského Jezulátka. Ta byla zhotovena na základě dochovaného torza barokních dlaždic, skládaných ze tří barev, což vytváří plastický efekt. "Myslíme si, že české památky si jednoznačně zaslouží spojení s tradičním českým výrobkem," uzavírá statutární ředitel.

text Kristýna Brožová
foto archiv firmy
0 comments
add comment

Related articles