Achtung, die Kurve

aneb desky pro suchou výstavbu už nemusí být jen rovné!

Publisher
Tisková zpráva
12.04.2010 00:05
Fermacell GmbH, organizační složka Praha

O cementovláknitých deskách FERMACELL Powerpanel H2O je velmi dobře známo, že jsou vhodné do vlhkých prostor a že mezi jejich hlavní přednost patří také nízká hmotnost, vysoká odolnost proti mechanickému zatížení, prvotřídní požární ochrana a ochrana proti hluku, lehké zpracování a jednoduché připevňování, minimální objemové změny a evropská certifikace. V únoru 2010 na veletrhu Dřevostavby však byla poprvé tuzemské veřejnosti představena další výhoda těchto špičkových stavebních materiálů pro suchou výstavbu – možnost ohýbání desek FERMACEL Powerpanel H2O a tím i výroba obloukových stěn.

Při výrobě těchto stěn z desek Powerpanel H2O o tl. 12,5 mm a délce ≥ 2.000 mm existují tři varianty provedení, volba vhodného způsobu závisí především na poloměru zakřivení vytvářené plochy. Při poloměru ≥ 4.000 mm s roztečí spodní konstrukce ≤ 312,5 mm se používají velkoformátové desky Powerpanel H2O v délce ≥ 2.000 mm, které se připevňují napříč na spodní konstrukci. U poloměru ≥ 1.500 mm≤ 4.000 mm ohnutí s roztečí spodní konstrukce ≤ 250 mm se desky FERMACELL Powerpanel H2O ohýbají pomocí šablony, kde dochází k rozlámání jádra desky (celistvost materiálu je zaručena výztužnou tkaninou v krycích vrstvách desky). U třetí varianty provedení - poloměrů ohnutí pod 1.500 mm (ty mohou být přínosem např. v designových řešeních interiérů) - je desky nutné před ohnutím do požadovaného poloměru naříznout v počtu 7 až 10 řezů do hloubky min. 7 mm a max. 9 mm, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými řezy nesmí být menší než 35 mm. Poloměr ohybu lze jednoduše spočítat  - viz podklady na www.fermacell.cz, v sekci „Ke stažení“, Ohýbané konstrukce. Povrch desky po ohnutí a upevnění ke spodní konstrukci se dále upraví celoplošným tmelením a uložením výztužné tkaniny FERMACELL do flexibilního lepidla FERMACELL nebo plošné stěrky FERMACELL Powerpanel.U dvouvrstvého opláštění můžeme pomocí této technologie dosáhnout dokonce samostatně stojících objektů jako jsou sprchové kouty, sloupy, tvarované dělící stěny, paravany - a to zcela bez spodní konstrukce, technologií slepení desek mezi sebou podlahovým lepidlem FERMACELL. Pro vytváření takovýchto konstrukcí jsou doporučeny velkoformátové desky FERMACELL Powerpanel H2O.

Ohýbané cementovláknité desky Powerpanel H2O byly použity i při výstavbě Domu klimatu v Německém Bremerhavenu. Všechny prostory, v nichž jsou konstrukce stěn vystaveny trvalému zatížení vodou, byly provedeny právě z cementem pojených desek do vlhkých prostor FERMACELL POWERPANEL H2O. Desky z lehčeného betonu se sendvičovou strukturou, vyztužené tkaninou ze skleněných vláken odolných vůči alkáliím, jsou maximálně odolné vůči vodě i plísním a jejich vysoká stabilita umožnila výstavbu vysoce zatěžovaných konstrukcí, odolných navíc vůči poškrábání a nárazům. Desky jsou nehořlavé a odpovídají třídě reakce na oheň A, při dvouvrstvém opláštění konstrukce dosahují požární odolnosti F120 (EI 120). Pro Dům klimatu v Bremerhavenu bylo celkově použito 12.000 m² sádrovláknitých desek FERMACELL o tloušťce 12,5 mm a celkem 3.000 m² cementovláknitých desek FERMACELL Powerpanel H2O.

Related articles