Urban Talks: Maciej Miłobędzki

Source
CAMP
Publisher
Tisková zpráva
15.01.2018 17:45
Czech Republic

Prague

Maciej Miłobędzki
JEMS Architekci

Ve středu 24. ledna 2018 v 19:00 hodin se v CAMP (Centrum architektury a městského plánování), Vyšehradská 51 uskuteční přednáška polského architekta Macieje Miłobędzkého z varšavského ateliéru JEMS Architekci, který vznikl v roce 1988 a v současnosti patří mezi nejvýznamnější polské projekční kanceláře, jeho projekty získaly řadu ocenění. 
Přednáška Macieje Miłobędzkého se koná u příležitosti výstavy projektů studia JEMS v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích (13. prosince 2017 - 28. ledna 2018). 

Přednáška představí vybrané projekty postavené v posledních letech, ale i návrhy, které nebyly realizovány. Jedná se zejména o veřejné budovy, zasazené v různorodém kulturním a společenském kontextu. Právě různorodé vztahy mezi veřejným prostorem měst a vnitřním prostředím budov, interakce architektury a jejích uživatelů budou hlavním námětem prezentace.


Výstava, stejně jako přednáška, má název Mezi (Amid). Jak říká Maciej Miłobędzki: „Název přednášky odráží charakter naší činnosti, která vždy osciluje mezi podmíněností – zasazením staveb do široce pojímaného kontextu, a pokusy o vystižení samostatného potenciálu architektury, který tkví v ní samé… Už řadu let pracujeme s několika architektonickými tématy, motivy – modifikovanými, rozvíjenými a uplatňovanými v projektech různého rozsahu, s různými rozpočty a s různými účely; tyto motivy jsou však natolik univerzální, že umožňují reflexi architektury jako takové, jejího potenciálu vytvářet místa, která dávají lidskému konání smysl.“


Přednáška se koná ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Kabinetem architektury v Ostravě. Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce a vstup je zdarma.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles