Urban Talks: Harald Neu Architekten

Source
CAMP
Publisher
Tisková zpráva
13.02.2020 15:15
Lectures

Czech Republic

Prague

Jak stavět protipovodňové ochrany ve městech? Pozvání do CAMPu přijala architektonická kancelář Harald Neu Architekten BDA, která navrhla například zabezpečení proti velké vodě ve městě Wörth am Main. Největší výzvou pro ně bylo sladění technických potřeb protipovodňového systému s delikátní středověkou městskou strukturou včetně historických městských hradeb kolem města. V Praze budou konzultovat, jak nejlépe chránit pražskou Zoo a Trojský zámek před velkou vodou, tak aby bylo krajinářské řešení citlivé a funkční.
Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu. Tlumočení do českého jazyka zajištěno.
0 comments
add comment

Related articles