Urban Talks: Eric Klinenberg - online v CAMPu

Source
CAMP
Publisher
Tisková zpráva
15.12.2020 11:30
16. prosince 2020 v 19:00 hodin
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Přednáška bude v angličtině bez tlumočení

Opravdu žijeme v hluboce individualistické společnosti? Proč extrémní situace odhalují pravdu o tom, kdo jsme? O tom bude přednášet americký sociolog Eric Klinenberg, který se zaměřuje na urbanismus, kulturu a environmentální vlivy. Před dvěma lety napsal publikaci Palaces for the People, která se věnuje sociální infrastruktuře. Na ukázkách z celého světa znázorňuje, že budoucnost demokratické společnosti nestojí jen na sdílených hodnotách, ale na sdílených prostorech. Knihovny, kostely nebo třeba sousedské trhy jsou místa, kde se vytvářejí klíčové vztahy a nabízí přirozený prostor pro mezilidskou interakci. Mají zásadní vliv na sociální soudržnost i veřejné zdraví. Jsou tak jednou z důležitých platforem k řešení politické polarizace, změny klimatu, nerovnosti a dalších výzev, kterým dnes svět čelí. Kniha nabízí plán pro překlenutí našich zdánlivě nepřekonatelných rozdílů.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles