Šumné stopy Bedřicha Feuersteina - pozvánka na komponovaný večer

Source
Jan Červinka / Galerie J2
Publisher
Tisková zpráva
27.08.2012 07:10
Bedřich Feuerstein

Výstava a komponovaný večer věnovaný architektu Feuersteinovi

V letošním roce si připomínáme výročí 120 let od narození a 76 let od úmrtí architekta Bedřicha Feuersteina. K této příležitosti Galerie J2 připravila exteriérovou výstavu 120 | 76 | Bedřich Feuerstein | 1892–1936. K vidění je na plotě nymburského gymnázia, tedy u budovy, v níž Bedřich Feuerstein maturoval v historicky prvním ročníku této školy. Druhé, totožné vyhotovení výstavy je instalováno na hřbitovní zdi u krematoria, které je jednou z pouhých dvou architektonických realizací Bedřicha Feuersteina u nás.


Na výstavu naváže komponovaný večer s režisérem Radovanem Lipusem, architektem Davidem Vávrou a historičkou umění a japanoložkou Helenou Čapkovou, autorkou připravované monografie, který se uskuteční 13. září v budově gymnázia. Jeho součástí bude projekce dokumentu České televize z cyklu Šumné stopy věnovaný Bedřichu Feuersteinovi. Podávat se bude japonský čaj.


120 | 76 | Bedřich Feuerstein | 1892–1936

exteriérová výstava u nymburského krematoria a gymnázia 

připomínka výročí 120 let od architektova narození a 76 let od jeho úmrtí

květen–říjen 2012 | krematorium: 50°10'54.680", 15°1'31.322" | gymnázium: 50°11'25.846", 15°2'32.090"Šumné stopy Bedřicha Feuersteina

komponovaný večer za účasti vážených hostů:

- historičky umění a japanoložky Heleny Čapkové, Waseda University Tokio

- režiséra Radovana Lipuse a architekta Davida Vávry

přednáška a projekce dokumentu České televize z cyklu Šumné stopy

13. září v budově gymnázia od 19 hodin | vstup volnýpořádá galerie J2 -- nezávislá nezisková občanská iniciativaBedřich Feuerstein

Architekt, scénický výtvarník, malíř a esejista světového rozhledu a mimořádných uměleckých kvalit, představuje výraznou osobnost české moderní avantgardní architektury a scénografie. Vyrůstal na Loučeni, v roce 1903 nastoupil do prvního ročníku nově otevřené vyšší obecní reálky v Nymburce, na níž maturoval v roce 1910. Vystudoval architekturu na České technice v Praze u Jana Kotěry, soukromě studoval u Josipa Plečnika. V letech 1926–1930 projektoval v Tokiu.


Raná architektonická tvorba Bedřicha Feuersteina byla ovlivněna především kubismem a klasicismem. Smysl pro věcnost ho vedl po roce 1918 k puristickým experimentům vrcholících stavbou krematoria v Nymburce. Nymburská realizace představuje fundamentální dílo českého architektonického purismu a samotný závěr vývoje české kubistické architektury.


V první polovině dvacátých let, především však po návratu z Japonska na počátku třicátých let se Bedřich Feuerstein věnoval scénografii. Navrhoval především pro Národní a Osvobozené divadlo. Malířská tvorba Bedřicha Feuersteina vycházela také z kubismu a purismu. Navrhoval též obálky pro knihy.


K Nymburku a blízkému okolí váže světoobčana Bedřicha Feuersteina jeho dětství, středoškolská studia, realizace budovy krematoria, která představuje zásadní stavbu československé meziválečné architektury, a místo jeho posledního odpočinku na Loučeni.
0 comments
add comment

Related articles