offcity_architekti: přednáška Irena Vostracká

Source
Šárka Zahálková / OFFCITY
Publisher
Tisková zpráva
24.03.2014 21:30

OFFCITY ARCHITEKTI

IRENA VOSTRACKÁ

středa 26. března 2014 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

Letošní cyklus přednášek Offcity architekti se zaměří na téma rozvoje a plánování města a s tím související roli městského architekta. Obsahem tohoto i dalších večerů proto nebudou pouze prezentace jednotlivých přednášejících, půjde o otevření širší diskuse nad otázkou funkce městského architekta či jak rozvíjet a budovat image města. Hosty tohoto ročníku budou jak městští architekti, tak úředníci a politici, kteří jsou součástí procesu rozvoje svého města.

Hostem iniciační přednášky bude Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Města, které získalo prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2015. Irena Vostracká se nám pokusí odpovědět, jak tento titul Plzeň již ovlivnil i jak ji může do budoucna nadále ovlivňovat.

V Plzni proběhlo několik architektonicko urbanistických soutěží. Jaké byly výsledky a jak jsou tyto soutěže naplňovány? Plzeň je poměrně velkým městem, co do velikosti i počtu obyvatel přibližně dvojnásobně větším než Pardubice. Městského architekta v Plzni však nenajdeme. Je Útvar koncepce a rozvoje v Plzni náhradou funkce městského architekta? Přijďte se zapojit do diskuse!

Vstupné: 50 Kč

Pořádá o. s. Offcity ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles