offcity_architekti: přednáška Eva Brandová a Petr Janoš

Source
Šárka Zahálková / OFFCITY
Publisher
Tisková zpráva
06.05.2014 10:45

OFFCITY ARCHITEKTI

EVA BRANDOVÁ / PETR JANOŠ

středa 7. května 2014 od 19:00 hodin v Divadle 29
Sv. Anežky České 29, Pardubice


Celý letošní ročník přednáškového cyklu Offcity architekti protíná téma rozvoje a plánování města a role městského architekta. Podobně jako v případě předchozí přednášky, tak i tentokrát nepůjde pouze o sebeprezentaci přednášejících, cílem setkání bude naopak otevřít širší diskusi nad otázkou funkce městského architekta či nad tím, jak rozvíjet a budovat image města.

V rámci večera se pokusíme nahlédnout pod pokličku fungování dvou menších měst – Klatov a Roudnice nad Labem. Oba dnešní hosté, Eva Brandová z Klatov a Petr Janoš z Roudnice nad Labem, jsou architekti mladší generace, kteří funkci „městského architekta“ ve svém městě vykonávají více či méně externě, vedle této pozice totiž provozují svou vlastní praxi.

Jaká je funkce architekta na menším městě? Pomáhá rodinné prostředí v prosazování kvalitních koncepcí nebo jde o čistě formální funkci? Může být městský architekt nápomocen v hledání tváře města? Realizují se architektonické soutěže i na meších městech? S jakým výsledkem? Přijďte se zapojit do diskuse.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá o. s. Offcity ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles