Neplánovaně plánovaná města - vědecké kolokvium

Source
Peter Szalay, oA
Publisher
Tisková zpráva
30.10.2017 16:50
Ve středu 8. listopadu 2017 se od 14:00 hodin v Oddeleni architektúry, ÚstArch SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislavě uskuteční vědecké kolokvium na téma Neplánovaně plánovaná města.

Bratislava je mestom, ktoré architekti významnou mierou formovali predovšetkým v priebehu dvadsiateho storočia. Výskum moderného urbanistického tvarovania Bratislavy postupne ukazuje, že mesto je oveľa viac výslednicou parciálnych, útržkovitých, ba často vlastne neúspešných počinov, než odrazom vedomého zámeru, aký sa usilujú predviesť ucelené urbanistické plány. Je to špecifikum Bratislavy, alebo je možné podobné javy pozorovať aj na príkladoch iných miest Strednej Európy?

Kľúčoví prednášajúci:
Henrieta Moravčíková / ÚstArch SAV Bratislava / Kto naplánoval modernú Bratislavu? Vybrané moderné koncepcie v štruktúre mesta, ich podoba a pôvod

Karel Maier / ČVUT Praha / Neplánovaná plánovaná města - regionální centra Čech

Richard Biegel / UK Praha / Město jako zrcadlo diskontinuity - urbanistické dějiny Prahy 20. století

Více informací >
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Mne překvapuje jediná věc,
Tomáš Vích
31.10.17 12:36
...Výtečné "promo"!
šakal
31.10.17 05:30
show all comments

Related articles