Klub Za starou Prahu: program akcí na květen 2010

Source
Klub Za starou Prahu
Publisher
Tisková zpráva
04.05.2010 11:25
Benefiční přednáškový cyklus k 110. výročí Klubu Za starou
Prahu

Juditina síň, Mostecká 1, 118 00 Praha 1, vždy pondělí od 18 hod.
Vstupné dobrovolné.

10.5. Technologie fasád konce 19. století
Ing. arch. Jan Bárta

17.5. Jak pátrat po stavební historii domů
aneb průvodce po pražských archivních fondech

Mgr. Kateřina Samojská

24.5. Nejstarší a nejcennější zachované krovy v Praze
Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada

31.5. Pražské historické palácové knihovny
PhDr. Helga Turková


Ostatní akce a informace viz: www.zastarouprahu.cz
0 comments
add comment

Related articles