Klub Za starou Prahu: program akcí na duben 2010

Source
Klub Za starou Prahu
Publisher
Tisková zpráva
06.04.2010 10:30
Benefiční přednáškový cyklus k 110. výročí Klubu Za starou
Prahu

Juditina síň, Mostecká 1, 118 00 Praha 1, vždy pondělí od 18 hod.
Vstupné dobrovolné.

12.4. Staroměstský orloj zevně i zevnitř
Milan Patka, RNDr. Antonín Vrba

19.4. Koněspřežky a Praha
Ing. Karel Zeithammer


Ostatní akce a informace viz: www.zastarouprahu.cz
0 comments
add comment

Related articles