K Hollově ostravské návštěvě

Publisher
Petr Šmídek
30.10.2021 19:00
Czech Republic

Ostrava

Steven Holl

V polovině října zavítal do Ostravy americký architekt Steven Holl, aby zde veřejnosti představil svůj vítězný návrh nového koncertního sálu. V době zpřísněných zdravotních opatření se to podařilo až třetí pokus. Holl přicestoval s jednodenním předstihem, aby si mohl prohlédnout svou putovní výstavu Steven Holl: Making architecture | Ostrava, která měla o měsíc dříve vernisáž v GVOU. Nabitý čtvrteční program zahájil krátkou ranní zastávkou u sedící Janáčkovy sochy (David Moješčík, 2017) na Jiráskově náměstí a poté se přesunul na tiskovou konferenci do proskleného Skelet kafe s přímým výhledem na Kulturní dům. Úvodní slovo si vzal primátor Ostravy Tomáš Macura, kterého lze považovat za duchovního otce a velkého zastánce projektu nového hudebního sálu. Ostrava o podobnou stavbu totiž usiluje dlouhých 160 let. Za tu dobu se uskutečnilo šest soutěží, přičemž poslední proběhla více než před půlstoletím. Aktuální sedmý pokus zatím dospěl ze všech nejdál a pokud vše půjde podle plánů, tak by se mělo v září 2022 začít s výkopovými pracemi. Nejde přitom o jedinou kulturní stavbu, kterou se v Ostravě rozhodli postavit. Vedle právě dokončované Kunsthalle v areálu bývalých Městských jatek, je to také Fakulta umění Ostravské univerzity, Pavilon G na Černé louce, rozšíření Domu umění o tzv. Bílý stín a zásadní posun u vlekoucí Moravskoslezské vědecké knihovny, která by měla stát naproti Hollově stavbě. Na příkladu nových koncertních sálů v nedalekém Polsku lze vysledovat, jak moderní architektura, která vzešla z mezinárodních soutěží, pomohla ve městě rozproudit společenský život i ekonomiku. Holl se při své říjnové návštěvě mohl poprvé osobně seznámit se slezskou metropolí. Poprvé si také mohl naživo prohlédnout Dům kultury (Jaroslav Fragner, 1961), který by měl doplnit o své levitující pouzdro na hudební nástroj. Naopak Martin Kropáč, ostravský rodák a Hollův dlouholetý spolupracovník, má celé město i konkrétní místo dokonale zažité, což bylo při soutěži před dvěma lety rozhodující.
Před pandemií podnikal Holl každoročně přes třicet letů. Nyní, když se svět zastavil a Holl zůstal dobrovolně uzavřen ve svém venkovském sídle v Rhinebecku, odkud na dálku řídil svůj newyorský ateliér, tak se snažil, aby žádný z projektů po celém světě nenabral zpoždění, což se zatím daří i u ostravského hudebního sálů, který by měl celkově stát 2,6 mld. Kč včetně rekonstrukce Fragnerovy stavby a při zohlednění aktuálních cenových turbulencí. Na závěr tiskové konference směřovaly tři z celkem čtyř otázek novinářů právě na finance bez většího zájmu o světovou architektonickou osobnost, která před nimi v tu chvíli seděla a uvědomění si významu stavby, která se stane katalyzátorem ovlivňujícím budoucí generace. Ranní zklamání vrchovatě odčinila odpolední debata v hlavním sálu Domu kultury, který byl do posledního místa zaplněn nejen studenty, ale také kolegy, kteří neváhali za Hollem přicestovat z celé republiky. Diskuzní večer moderovaný Tomášem Čechem doplnil na jevišti vedle Stevena Holla také spoluautor vítězného návrhu ostravského hudebního sálu Martin Kropáč. Ostrava se nevydala cestou druhého Bilbaa, které by lákalo pouze na světové jméno a jedinečnou architekturu, ale výsledný návrh v sobě zakomponovává aktuální ekologické trendy a také dovednost tuzemských řemeslníků. Současně si uvědomuje odlišnou ekonomickou situaci než jaká panuje v Americe nebo západní Evropě, což je zohledněno ve výběru materiálů. Revoluční konstrukce s diagonálními nosníky pomohla uspořit až 30% materiálu v porovnání s běžným ortogonálním systémem. S ohledem na energetické úspory bude použito 125 vrtů (hlubokých 110m) pro geotermální čerpadla starající se o vytápění i chlazení. Stavba se tímto způsobem obejde bez klimatizačních jednotek, které by způsobovaly nežádoucí hluk a vibrace znemožňující kvalitní poslech hudby, a proto byly akusticky proti hluku z okolí odizolovány také základy stavby.
Návštěva Ostravy byla první Hollovou pracovní cestou po téměř roční pauze vynucené celosvětovou uzavírkou. Že zamířil právě na sever Moravy svědčí o významu, jaký budově pro Janáčkovu filharmonii Ostrava přikládá. Nejde o zdvořilostní frázi, kterou by pronášel u každého svého projektu kdekoli na světě. V Hollově tvorbě má hudba nezastupitelnou inspirační roli, ale za celou čtyřicetiletou kariéru se mu nepodařilo realizovat stavbu přímo pro hudebníky a Ostrava by mohla být jeho splněným snem. Během pandemie stihl Holl dokončit kulturní centrum Cofco v Šanghaji nebo otevřít výstavu ve washingtonském Bellevue, ale vše jen na dálku. Ani jedné z těchto události se nemohl účastnit osobně. V Ostravě stihl obojí: provést svou výstavou, debatovat s publikem a podepsat všechny dokumenty, aby se mohl projekt dál úspěšně posouvat kupředu.
Výstava v GVUO byla kvůli velkému zájmu prodloužena do začátku ledna příštího roku, tím však Hollova přítomnost v Ostravě začne být více patrná, neboť v té době měl být veřejnosti představen akustický model hudebního sálu v měřítku, který podle návrhu Nagata Acoustics vyrobili profesionálové z české společnosti Aveton.
0 comments
add comment

Related articles