Daniel Talesnik, Go East: Hannes Meyer and a Bauhaus Brigade in the Soviet Union

Source
Galerie VI PER
Publisher
Tisková zpráva
22.10.2019 08:00
Lectures

Czech Republic

Prague

Karlín

Hannes Meyer

Cesta na Východ: Hannes Meyer a bauhasovská brigáda v Sovětském svazu
Krátce poté, co Hannese Meyera odvolali z jeho funkce na Bauhasu, napsal El Lisickému: „Jsem teď přesvědčený víc než kdy dřív, že v západní Evropě pro nás není vůbec nic na práci. Hrozící přízraky se rozdělily a dokonce i Paul Klee tvrdí, že by se měl vydat ‚západním‘‎, zatímco já ‚východním‘ směrem.‎“ Tak jako spousta historek z Bauhausu, i ‎Meyerovo vyloučení je součástí mytologie. V přednášce se budeme zabývat obdobím, kdy Meyer působil na Bauhausu, a jeho následným přesunem do Moskvy na pozici stavebního experta první pětiletky. Léta strávená v Sovětském svazu jsou zajímavá nejen s ohledem na architektovu práci, ale také proto, že jeho projev a politické názory prošly v tomto období zásadní proměnou. Klíčový je i fakt, že Meyer mohl sebou do Moskvy přivést několik svých studentů, kteří společně vytvořili skupinu známou jako Rudá brigáda z Bauhasu. Přednáška se zaměří na to, proč se vydali s Meyerem na východ, na charakter jejich práce v SSSR, zda tu prakticky působila nějaká rozsáhlejší architektonická scéna z Bauhausu nebo odjinud ze zahraničí, a v neposlední řadě na to, co se stalo s Meyerem a jeho brigádou po jejich odchodu ze Sovětského svazu.
Daniel Talesnik vystudoval architekturu a dále získat doktorát z historie a teorie architektury na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Zaměřuje na moderní a současnou architekturu a urbanismus, a to se zvláštním důrazem na výuku architektury a vztahy mezi architekturou a politickou ideologií. Je kurátorem v Muzeu architektury při mnichovské polytechnice, kde připravil výstavu Access for All: São Paulo’s Architectural Infrastructures (2019).
0 comments
add comment