Chytré město: otevřená data a GIS

Pěstuj prostor na téma Smart city

Source
Lucie Pechmanová, Pěstuj prostor, z.s.
Publisher
Tisková zpráva
05.05.2023 17:30
Lectures

Czech Republic

Pilsen

Přednášková a diskusní série „Chytré město“, kterou připravil plzeňský spolek Pěstuj prostor, reflektuje současný fenomén „smart city“ a seznamuje veřejnost s pronikáním principů tohoto soudobého konceptu do oblasti městského plánování a správy měst. Závěrečná přednáška s navazující diskusí se zaměří na podstatu práce nakládání s datovými informacemi. Uskuteční se 10. května od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015 v Presslově ulici v Plzni.
S vývojem techniky se objevují další a další možnosti, kterými mohou nejen městské samosprávy, ale také jednotlivci nebo skupiny osob z odborné i široké laické veřejnosti získávat data. I ta rychle přibývají a proměňuje se také datová základna, kterou mohou města ke svému plánování využívat. Vznikají oddělení městských úřadů nebo městem zřizované organizace, které se sběru dat, jejich analýze, interpretaci, zveřejňování a zhodnocování věnují.
Vedoucí Oddělení dat, analýz a evaluací při Magistrátu města Brna Jan Zvara pohovoří o tom, jak s datovou problematikou pracuje Brno. Kromě prezentace úspěšných projektů představí i ty méně životaschopné. Vedoucí Oddělení GIS Stanislav Štangl ze Správy informačních technologií města Plzně pak popíše konkrétní proces, jehož prostřednictvím se množství neuspořádaných dat změnilo v užitečný nástroj.
Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji.

Brněnský rodák Jan Zvara absolvoval studium Regionální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2014 zakončil obhajobou disertační práce na téma „Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě“. Během studia absolvoval dlouhodobou zahraniční stáž na univerzitě v německém Osnabrücku. Již při studiu v roce 2006 nastoupil do Kanceláře strategie města při Magistrátu města Brna, kde měl na starost správu dat a jejich interpretaci. Od roku 2017 je na Magistrátu města Brna vedoucím nově založeného Oddělení dat, analýz a evaluací, které vytvořilo a spravuje městský datový portál data.brno.cz a každoročně pořádá kampaň Brno v číslech.

Stanislav Štangl začal po dokončení studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v roce 1994 působit v oblasti ICT. V současnosti zastává pozici vedoucího oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně. Pro Plzeň vytváří geografický informační systém a Mapový portál města. Pod jeho vedením vznikají mapové vrstvy a celé aplikace. Podílí se na integraci map do dalších systémů veřejné správy. Od roku 2017 se jeho tým zapojuje do evropských projektů HORIZON 2020, kde rozvíjí myšlenku dopravního modelování. V projektech Polivisu a DUET – digitální dvojče se vyvíjela simulace digitálních modelů dopravy, znečištění vzduchu a hluku pro lepší plánování rozvoje městě.
0 comments
add comment

Related articles