Zastánci památek v Kyselce zaplatili kampaň na tramvajích v Praze

Publisher
ČTK
19.07.2012 18:05
Czech Republic

Prague

Praha - Tři tramvaje upozorňující na chátrající památky v  Kyselce na Karlovarsku v těchto dnech jezdí centrem Prahy. Reklamní plochu na vozech zaplatila na měsíc asociace ASORKD (Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR), která se těžce zanedbaným historickým stavbám věnuje dlouhodobě.
     Upozorňuje zejména na to, že některé ze staveb patří firmě Karlovarské minerální vody (KMV), jež na místě stáčí oblíbenou minerální vodu. Firma se proti kampani asociace ohrazuje.
     Na plakátě je interiér Löschnerova pavilonu, který vlastní KMV již dvě desítky let. Na plakátu je napsáno: "Zde se těží minerálka Mattoni". KMV připomínají, že v březnu ohlásily rekonstrukci domu. "Po zapracování všech požadavků ze strany příslušných státních orgánů do projektové dokumentace jsme v červenci podali na místní stavební úřad žádost o územní rozhodnutí," uvedl zástupce firmy Alessandro Pasquale v prohlášení, které zaslal ČTK.
     Za nedostatečnou péči o některé památkové objekty v Kyselce dostala firma na počátku roku pokutu 1,8 milionu korun od karlovarského magistrátu; krajský úřad ji potvrdil, firma se chce bránit soudně. Za to, aby se zastavilo dlouholeté chátrání kyselského areálu, se v dubnu postavil i Senát - vyzval k tomu kraj, ten však k tomu nemá podle svých zástupců kompetence, je pouze odvolacím orgánem v oblasti památkové péče. Senátoři se problému věnovali na podnět petice, kterou podpořilo 20.000 lidí. Petici organizovala také ASORKD.
     KMV na jaře v Senátu zastupoval právník firmy Martin Hanzl. Uvedl, že firma je vlastníkem pouze menší části budov, a za ostatní tedy nenese žádnou odpovědnost a její podnikání na stav objektů nemělo žádný vliv. Odmítl přisuzovat KMV roli "ďábla, který v Kyselce působí všechno zlo".
     KMV letos oznámila, že chce rekonstruovat dvě budovy, které jí patří. Podle ASORKD ale KMV a firmy, s nimiž je personálně propojená, vlastní prakticky všechny budovy a pozemky v bývalých lázních, a jsou tak odpovědné za jejich devastaci.
     Pasquale dnes uvedl, že KMV není odpovědna za stav majetku, který v Kyselce nevlastní. "Přesto jsme se spojili s vlastníkem nemovitostí a byli jsme připraveni finančně významně přispět na rekonstrukci domů, které nejsou v našem majetku," uvedl. Firma prý žádala ASORKD o předložení alternativního projektu obnovy a projevila zájem o variantách jednat i s majiteli většiny objektů. "Žádný se však na stole neobjevil," uvedl Pasquale.
     "Celkem jsme za tři tramvaje zaplatili 8400 korun. Peníze nám zasílají dárci z celé republiky. Pokud se tato osvětová kampaň osvědčí, oslovíme sponzory a kampaň bude masivní," řekl Martin Kadrman, viceprezident ASORKD.
0 comments
add comment

Related articles