Vyšlo pexeso Ostravské interiéry

Source
Antikvariát a klub Fiducia
Publisher
Tisková zpráva
17.10.2012 08:15
Pexeso vydalo občanské sdružení Fiducia v nákladu 5000 ks, autorem koncepce je historik architektury Martin Strakoš, autorem fotografií Roman Polášek. Graficky pexeso upravil konceptuální umělec Jiří Šigut.

Jde o u unikátní soubor, který mapuje vybrané ostravské veřejné stavby a to formou dvojic - všeobecně známých exteriérů a k tomu přiřazených záběrů z interiérů jednotlivých staveb (foto viz příloha). Pro pexeso byla vybrána jak řada známých objektů, tak také stavby, které zatím nejsou obecně veřejností reflektovány jako mimořádná architektonická díla, přestože jde o významné ukázky například bruselského stylu - na pexeso se tak kromě kostelů a radnic dostalo i vítkovické nádraží, stavba, o jejímž osudu se nyní diskutuje v souvislosti se záměrem Českých drah budovu prodat, a Dům kultury města Ostravy, kde v minulosti hrozila necitlivá rekonstrukce, nerespektující kvality tohoto cenného objektu. Z novostaveb jsme vybrali například dostavbu Divadla loutek, interiér Komorní scény Aréna či kostel sv. Ducha v Zábřehu.

Pexeso je od dnešního dne k dostání nejen v Antikvariátu a klubu Fiducia, ale i a na všech pobočkách Ostravského informačního centra. Cena pexesa bude 30 Kč.

Pexeso by nemohlo vzniknout bez příspěvku těchto institucí: Nadace Open Society Fund Praha,Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,  Nadace české architektury, Ministerstvo kultury ČR a Nadace OKD.

„Na začátku mne napadla myšlenka představit Ostravu nejen zvenčí, nýbrž i zevnitř. To se podařilo realizovat ve spolupráci s fotografem Romanem Poláškem a s klubem a antikvariátem Fiducia. Předkládané pexeso pod názvem Ostravské interiéry totiž navazuje na předešlé aktivity – v roce 2010 jsme v klubu Fiducia připravili stejnojmennou výstavku fotografií, doprovázenou sérií pohlednic. A v roce následujícím k tomu přibyla kniha téhož názvu, představující bohatství ostravských interiérů v dosud nejrozsáhlejším přehledu. Letos následuje pexeso, ovšem nikoli takové, jaké běžně znáte. V tomto případě se jedná o pexeso komplikovanější. Je tvořeno jako obvykle třiceti dvěma dvojicemi obrázků, zachycujícími významné ostravské veřejné stavby: kostely, radnice, divadla, galerie, technické památky, sportovní haly a železniční nádraží. Unikátnost a obtížnost tohoto pexesa spočívá v tom, že dvojice jsou tvořeny na jedné straně záběry exteriérů vybraných budov a na druhé straně snímky jejich interiérů. Proto doporučuji, aby si hráči, než se pustí do hry, nastudovali jednotlivé dvojice, a seznámili se tak s architektonickým bohatstvím Ostravy. Lze k tomu použít mimo jiné zmíněnou knihu Ostravské interiéry…“
Martin Strakoš, září 2012

PEXESO OSTRAVSKÉ INTERIÉRY
Vydalo občanské sdružení Fiducia, Ostrava 2012
Námět, text a editace: Martin Strakoš
Fotografie: Roman Polášek
Design: Jiří Šigut - CONCEPT
Tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava/ Náklad: 5000 ks
Vydáno jako speciální samostatná příloha knihy Martin Strakoš: Ostravské interiéry (Fiducia, Ostrava 2011).
Pexeso Ostravské interiéry vzniklo za podpory: Nadace Open Society Fund Praha, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, Ministerstvo kultury ČR a Nadace OKD.

Reportáž České televize z křtu pexesa v kostele sv. Václava.

0 comments
add comment

Related articles