Vila Tugendhat v Brně je chráněna rovněž podle Haagských úmluv

Publisher
ČTK
07.12.2018 17:40
France

Paris

Ludwig Mies van der Rohe

Paříž - Výbor pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, který zasedá v těchto dnech v Paříži, zapsal slavnou brněnskou Vilu Tugendhat do zvláštního ochranného režimu. Informovala o tom mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.


"Jedná se o výrazný odborný a diplomatický úspěch České republiky, protože zvýšená ochrana podle Druhého protokolu (k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu) byla zatím poskytnuta pouze 13 kulturním statkům v osmi zemích světa - Ázerbájdžánu, Belgii, Kambodži, Kypru, Itálii, Gruzii, Litvě a Mali," uvedl ministr kultury Antonín Staněk. "Je to po zápisu modrotisku na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO, který proběhl minulý týden v Port Louis na Mauritiu, další mezinárodní úspěch i ocenění práce našich odborníků, kteří se zodpovědně a na vysoké profesionální úrovni starají o ochranu kulturního dědictví," dodal ministr.

Česká republika je smluvním státem zmíněného Druhého protokolu. Je tedy zavázána k jeho realizaci, a to také přijetím takových opatření v době míru, která považuje za vhodná k zabezpečení kulturních statků na svém území proti předvídatelným účinkům případného ozbrojeného konfliktu. Zápis kulturních památek do Seznamu kulturních statků pod zvýšenou ochranou je právě takovým opatřením. Jeho podstatou je skutečnost, že takto zapsané kulturní statky nejsou vojensky využívány, a tudíž nepředstavují vojenský cíl, a jako takové by neměly být předmětem potenciálního útoku.

Vila Tugendhat, která je rovněž zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, splňuje všechny tři podmínky zápisu. Jedná se o kulturní dědictví nejvyššího významu pro lidstvo, je chráněna odpovídajícími vnitrostátními právními a administrativními opatřeními, která uznávají její výjimečnou kulturní a historickou hodnotu a zajišťují nejvyšší úroveň ochrany, a není využívána pro vojenské účely nebo k zaštítění vojenských objektů. Strana, která má tento kulturní statek pod kontrolou, rovněž učinila prohlášení, že takto využívána nebude.

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 a 1930 projektoval proslulý architekt Ludwig Mies van der Rohe. V letech 2010 až 2012 vila prošla památkovou obnovou a vrátila se do podoby z 30. let minulého století. V interiéru jsou přesné repliky původního mobiliáře. Prosklená stěna vily poskytuje výhled do zahrady a na město.
0 comments
add comment

Related articles