V Ostravě se otevřela nová budova elektrotechnické fakulty

Publisher
ČTK
20.03.2014 18:05
Ostrava - V areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se dnes otevřela nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky za více než jednu miliardu korun. Po více než dvaceti letech existence fakulty se tak téměř 4000 studentů přestěhuje do vlastních prostor, řekla ČTK za univerzitu Klára Janoušková.

    "Do této chvíle museli studenti fakulty, o jejíž obory roste zájem takříkajíc geometrickou řadou, studovat v 16 různých objektech. Počet studentů fakulty přitom od jejího založení vzrostl více než čtyřnásobně," řekl k otevření nového zázemí rektor univerzity Ivo Vondrák.
    Roztříštěnost výukových a výzkumných prostor byla podle rektora pro rozvoj fakulty limitující. Univerzita proto o vlastní fakultní budovu dlouhodobě usilovala. "Více než 19.000 metrů čtverečních ploch nové budovy bude nyní sloužit vedle výuky také výzkumu. Kromě pracoven pedagogů a doktorandů poskytuje budova nové posluchárny, učebny a 47 nových laboratoří pro výuku a výzkum," řekla Janoušková.
    Součástí výstavby nové budovy bylo i vybudování automatizovaného dopravního centra, ve kterém se vyvíjí a zkouší prvky pro nabíjení elektromobilů. Umístit v něm lze až 37 vozidel.
    Fakulta elektrotechniky a informatiky byla založena v roce 1991 a nikdy neměla svou budovu a dostatečné zázemí pro výzkum a výuku. Fakulta přitom úzce spolupracuje nejen s průmyslovými firmami, ale také s výzkumnými pracovišti v celosvětovém měřítku.
    Přípravy výstavby nové budovy začaly už v roce 2006. Vlastní stavba pak v roce 2011. Celkové náklady byly 1,026 miliardy korun, přičemž 743 milionů korun získala škola z evropské dotace.
    VŠB-TUO má více než 160 let dlouhou tradici. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium na sedmi fakultách, a to v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Univerzitu navštěvuje přes 20.000 studentů.
0 comments
add comment