V H. Králové začala oprava Pedagogické fakulty UHK za 415 mil. Kč

Publisher
ČTK
15.09.2023 18:00
Czech Republic

Hradec Králové


Hradec Králové - V centru Hradce Králové začala rekonstrukce památkově chráněné budovy Pedagogické fakulty (PdF) Univerzity Hradec Králové (UHK) za 415 milionů korun včetně DPH. Projekt zahrnuje obnovu vnitřní části budovy, modernizaci učeben a instalaci výukové technologie. Práce zajistí firma Chládek a Tintěra Pardubice. Rekonstrukce má trvat dva roky, řekli dnes novinářům při zahájení stavby představitelé UHK. Opravovaná univerzitní budova na náměstí Svobody má od roku 2015 novou fasádu včetně zateplení. Také druhá z budov UHK na náměstí, ve které je filozofická fakulta, nedávno prošla celkovou rekonstrukcí.


"Rozhodnutí pustit se do rekonstrukce budovy PdF UHK bylo dáno naléhavou potřebou zachovat její historickou a architektonickou hodnotu a modernizovat její infrastrukturu tak, aby odpovídala moderním akademickým standardům. Budova vykazovala známky stárnutí a její zařízení potřebovalo vylepšení, aby bylo zajištěno vzdělávání odpovídající evropské úrovni," řekl dnes ČTK rektor UHK Kamil Kuča.

Univerzita by podle něj rekonstrukci bez pomoci státu, kraje a města nezvládla. Zásadní část finančních prostředků pokryla dotace ministerstva školství ve výši 271 milionů korun. Příspěvek Královéhradeckého kraje činí 45 milionů a města Hradec Králové 15 milionů korun. Spoluúčast UHK je 84 milionů korun. Samotné práce začaly 9. srpna předáním objektu stavební firmě.

"Začaly již bourací a výkopové práce ve sklepní části budovy a také archeologický výzkum. S ohledem na pozici, kde se PdF UHK nachází, se dalo čekat, že se v místě mohou objevit zbytky vedlejší části barokní pevnosti, a to se také stalo. Uvnitř budovy se pracuje na pečlivém zakonzervování varhan a instalaci protiprachové bariéry," řekl mluvčí UHK Jakub Novák.

Podle hradeckého archeologa Radka Bláhy jde o jednu z nejrozsáhleji odkrytých a dochovaných částí hradecké pevnosti a o nejrozsáhlejší na pravém břehu Labe. "Podařilo se nalézt v suterénu budovy základy části hradecké pevnosti, konkrétně jde o baštu, která se nazývala Luneta a měla za úkol chránit obránce pevnosti na tzv. krytém shromaždišti. Podařilo se nám obnažit jednu boční stranu bašty, konkrétně zdi, které vymezovaly příkop. Zdi jsou poměrně masivní, jedna má šířku přes metr a druhá dva metry," řekl Bláha. Uvedl, že jde o konstrukce, které souvisejí s druhou etapou výstavby pevnosti, s tzv. obezděním valů, které se datuje do 80. let 18. století.

Archeologové narazili na zbytky opevnění bezprostředně pod podlahou sklepních místností. "Zdi jsou z kombinace cihel a kamene. Jde vlastně o základy, o původně neviditelné části opevnění,“ řekl ČTK Bláha.

Archeologové v zásypech kolem zdiva našli stopy dřívějšího osídlení na zaniklých středověkých předměstích Hradce Králové, která byla zrušena právě kvůli výstavbě barokní pevnosti. "Terén se daleko nepřemisťoval, proto v zásypech nalézáme pozůstatky staršího osídlení datovaného od 13. století do 18. století,“ řekl ČTK Bláha.

Nález podle něj lze významem srovnat s nedávným odkryvem pozůstatku pevnosti, tzv. Kavalíru a Bastionu, v nedalekých Gayerových kasárnách. Podle vedoucího investičního oddělení UHK Radka Šilhána se nepředpokládá, že by odkryté zdi byly po rekonstrukci viditelné, tak jako část objeveného opevnění v Gayerových kasárnách, kde sídlí muzeum. "Nález v budově univerzity bude zřejmě zakryt geotextiliemi a znovu zasypán, bude uchován pro další generace," řekl ČTK Šilhán.

Budova PdF byla dostavěna roku 1897 a stala se jednou z prvních českých secesních staveb. Původně to byla trojkřídlá budova s otevřeným dvorem, v roce 1923 bylo přistavěno čtvrté křídlo, které budovu uzavřelo. Objekt má jedno podzemní podlaží a tří nadzemní a půdu. Původně prostory sloužily jako obchodní akademie. Budova zároveň představuje základní kámen hradecké UHK. Hradecká pedagogická fakulta, která je nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové, vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

UHK v posledních letech investovala do svého rozvoje desítky milionů korun. Například loni dokončila rekonstrukci vedlejší budovy filozofické fakulty na náměstí Svobody za 216 milionů korun.
0 comments
add comment