V centru Hradce Králové začala rekonstrukce Vrbenského kasáren za 341 milionů Kč

Publisher
ČTK
14.06.2024 16:45
Czech Republic

Hradec Králové


Hradec Králové - Budování kulturního a muzejního kampusu v centru Hradce Králové vstupuje do závěrečné fáze. Královéhradecký kraj dnes oficiálně zahájil rekonstrukci objektu bývalých Vrbenského kasáren, který se změní v novou muzejní budovu sloužící pro vědecké i kulturní účely. Stavební práce budou stát 341 milionů korun a měly by skončit v příštím roce, informovali dnes ČTK představitelé hejtmanství. V letech 2026 až 2027 kraj do budovy pořídí vybavení a vzniknou expozice. Kraj v roce 2021 v bývalém vojenském areálu dokončil rekonstrukci Gayerových kasáren, které jsou dvojčetem Vrbenského kasáren, vzniklo tam hlavní odborné pracoviště hradeckého Muzea východních Čech (MVČ).


Maximální odhad kraje na celý projekt modernizace Vrbenského kasáren včetně vybavení je zhruba 800 milionů korun. Většinu nákladů by měly pokrýt dotace.

"Nevyužívaný objekt bývalých kasáren v centru města léta chátrá. Kraj se je dlouhodobě snaží opravit a v uplynulých letech zrekonstruoval Gayerova kasárna. Nyní pro potřeby muzea zahajujeme opravu i druhé části, a to Vrbenského kasáren," řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

Projekt má podporu čtyř dotačních titulů v celkové výši přesahující 500 milionů korun. Dotace půjdou na rekonstrukci objektu a přístavbu, dále na vybavení centra kreativního muzejnictví kraje a na vybudování přírodovědecké a archeologické expozice. "Takže podíl na nákladech z rozpočtu kraje bude odhadem 190 milionů korun," dodal hejtman.

Vrbenského kasárny vznikly v 19. století. Po přestavbě budou mít tři nadzemní podlaží v bočních křídlech, čtyři nadzemní podlaží v centrální části a jedno podzemní podlaží. Přístavba bude mít jedno nadzemní podlaží ukončené plochou střechou. Přístavba bude přisazená k objektu proskleným krčkem a napojená výškově na původní vstup. Opravený objekt bude provozovat příspěvková organizace kraje, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Ve Vrbenského kasárnách vznikne největší přírodovědecká expozice v ČR zaměřená na přírodní dědictví východních Čech i přilehlých oblastí a také stálá expozice dějin člověka od nejstarších předchůdců lidí až do poloviny 19. století, sdělila hejtmanova náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši). "Podařilo se nejen získat zdroje financování, ale také nalézt s památkáři optimální řešení, které by pokrylo potřeby krajského muzea, dosáhlo energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče," sdělila Berdychová.

Kulturní kreativní centrum, které v objektu vznikne, bude sloužit muzeím, školám, médiím, spolkům a dalším subjektům. Výstavní sály centra budou sloužit také veřejnosti. Budova nabídne i zázemí krajskému centru pro digitalizaci v muzejnictví a tradiční lidové kultuře. Obě centra provozuje MVČ.

Na rozvoji areálu se podílí i město. "V době ukončování prací ze strany kraje na Vrbenského kasárnách navážeme další etapou v rámci přeměny tohoto území v centru Hradce. V té město zrekonstruuje parter mezi Gayerovými a Vrbenského kasárnami. Díky spolupráci města a kraje vznikne unikátní veřejný prostor, který bude možné využívat k řadě kulturních, společenských i vzdělávacích účelů," uvedla hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vrbenského kasárna do roku 2018 patřily Armádě ČR, poté se jejich vlastníkem stalo město Hradec Králové, které pro objekt nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí kraje o zahájení stavebně-technické přípravy záměru na adaptaci objektu pro potřeby krajského muzea. Začátkem roku 2023 se Vrbenského kasárny a pozemek pro přístavbu převedly z města na kraj.
0 comments
add comment

Related articles