Univerzita Pardubice zahájí dvě velké stavby za 330 milionů korun

Publisher
ČTK
01.08.2014 18:20
Czech Republic

Pardubice

Fakulta chemicko-technologická v Pardubicích, Kuba, Pilař - architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, spoluautoři: Martin Klimecký, Vít Košťál, Radka Paštěková, 2005 - 2008; snímek Ester Havlová
Pardubice - Univerzita Pardubice bude investovat do dvou velkých rozvojových projektů zhruba 330 milionů korun. Přestavbou budovy na náměstí Čs. legií vznikne Centrum materiálů a nanotechnologií, v univerzitním kampusu v Polabinách vznikne výukový areál. Na obě stavby získala vysoká škola 175 miliónů korun z evropských fondů, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.

    Centrum materiálů a nanotechnologií přemění poslední část nejstaršího univerzitního areálu na moderní vědecké a laboratorní zázemí. Bude sloužit zejména Fakultě chemicko-technologické, kde má materiálový výzkum dlouholetou tradici, a Fakultě elektrotechniky a informatiky. Při přestavbě bude objekt rekonstruován a vybaven moderními přístroji pro materiálový výzkum. Celý projekt vyjde na 120 milionů korun, 96 milionů korun pochází z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Náklady na stavební část činí 73,5 milionu korun, ostatní připadá na přístrojové vybavení.
    Ve výukovém areálu v Polabinách bude šest poslucháren a dalších osm laboratoří pro výuku spojenou s výzkumem a pro výuku cizích jazyků. Zázemí získají studenti doktorských programů a jejich školitelé, nové prostory budou vybaveny moderní počítačovou a prezentační technikou. Zároveň v vznikne odpočinková zóna ve vnitřním atriu s možností občerstvení a objekt se propojí se sousedícími univerzitními budovami. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 110 milionů korun, z toho 79 milionů získala škola z dotace. Stavební práce budou stát 85,6 milionu korun, vše by mělo být dokončeno do začátku akademického roku 2015/2016.
    Univerzita Pardubice získala od roku 2009 na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu evropské dotace na 46 projektů. Celkem to bylo 1,6 miliardy korun.
0 comments
add comment

Related articles