Studenti architektury navrhli budoucí podobu kasáren v pevnosti Josefov

Publisher
ČTK
20.04.2023 19:05
Czech Republic

Hradec Králové

Hradec Králové – Návrhy pro rekonstrukci a možnou budoucí podobu pozdně barokní budovy takzvaných Čtvercových kasáren v pevnostním městě Josefov na Náchodsku jsou k vidění ve vstupní hale Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Jde o nápady studentů architektury Technické univerzity v Liberci a Českého vysokého učení technic- kého v Praze. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Předpokládané nákla- dy na opravu kasáren přesahují miliardu korun. Jaroměř, pod kterou Josefov spadá, kraj a stát v posledních letech jednají o možnostech financování oprav například z Národního plánu obnovy.


"Hlavním tématem prezentací byly úpravy a využití Čtvercových kasáren. Někteří studenti se ale zaměřili i na další možnosti budoucí podoby celé vojenské pevnosti v Josefově," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann. Výstava potrvá do 10. května.

Studenti navrhli například využití objektu pro občanskou vybavenost a výstavbu nových bytů na vhodných místech. Podle jiných projektů by se budova mohla při rekonstrukci upravit na rehabilitační centrum, výzkumné centrum pro globální změny, soukromou internátní školu či pro kulturní vyžití.

"Někteří studenti navrhli víceúčelové využití včetně komerčního. Vnitroblok by měl podle řady z nich sloužit jako park či obecně místo k setkávání. Jedním z návrhů propojujících komerční využití s oživením celého prostoru je obchodní outlet, kde by parkoviště mohlo být jak podzemní, tak i nadzemní," popsal Lechmann. Další návrhy zahrnovaly obnovu pevnostních bran, oživení objektu Bastion X či různé úpravy pevnostních exteriérů.

Záměrem Královéhradeckého kraje je prostory Čtvercových kasáren v budoucnu využívat jako muzejní depozitáře pro celý kraj. "Nebráníme se však ani dalším nápadům, které by mohly celému areálu někdejší vojenské pevnosti vrátit život a využití. Oceňuji proto, že se mladí architekti ve svých vizích snaží jak o oživení kasáren, tak i celého Josefova," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci, kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Čtvercová kasárna jsou největší částí josefovské pevnosti. Bývalá dělostřelecká a dříve i jezdecká kasárna od odchodu armády z opevnění v polovině 90. let minulého století nemají využití a chátrají.

Vláda loni na podzim schválila plán ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na záchranu a revitalizaci objektů v pevnostních městech Josefově a Terezíně. Vytvořená vládní komise s účastí ministrů pro místní rozvoj, financí a kultury, zástupců obou měst a krajů by se měla zabývat především investicemi. MMR je odhaduje minimálně na 4,7 miliardy korun a mají pocházet z různých zdrojů včetně evropských fondů. MMR uvedlo, že problém chátrajících objektů v pevnostních městech nelze vyřešit na úrovni měst, protože na to nemají potřebné zdroje, a zatím se peníze nepovedlo najít ani na úrovni krajů. Oprava budovy Čtvercových kasáren by měla stát 1,2 miliardy korun.
0 comments
add comment

Related articles