Soud znovu otevře spor o zápis polikliniky v Brně jako památky

Publisher
ČTK
12.04.2019 12:55
Czech Republic

Brno

Jindřich Kumpošt

Brno - Městský soud v Praze musí znovu řešit spor o to, zda je průčelí brněnské polikliniky Zahradníkova řádně zapsanou kulturní památkou. Ministerstvo kultury uspělo s kasační stížností proti verdiktu, podle kterého byla poliklinika zbavena památkového statusu nezákonně. ČTK to zjistila z výroku na úřední desce Nejvyššího správního soudu.


Poliklinika Zahradníkova je jednou z mnoha brněnských staveb, kterých se dotýká problematika opožděně zapsaných kulturních památek. Jde o více než 1000 objektů. Problém vznikl na konci 80. let při změně právní úpravy. Památky měly být zapsané na seznam do konce roku 1987. U některých se ale zápis nestihl včas.

Městský soud v Praze loni vyhověl žalobě Brna a dospěl k závěru, že určující je datum, kdy bylo rozhodnuto o zápisu do státního seznamu kulturních památek, a nikoliv pozdější faktický úkon zaměstnance Národního památkového ústavu. Zápis provedl v případě průčelí polikliniky až 7. února 1989.

Ministerstvo reagovalo úspěšnou kasační stížností. Rozsudek "Městského soudu v Praze se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení," stojí ve výroku Nejvyššího správního soudu. Odůvodnění soud zveřejní nejpozději za měsíc.

Poliklinika Zahradníková patří k významným stavbám meziválečné monumentální civilní architektury, v jejíž podobě se odráží klasicistně pojaté egyptské prvky i náznaky kubismu. Dosud slouží zdravotnickým účelům.

Z více než tisícovky objektů v Brně, u kterých vznikly pochybnosti o statusu kulturní památky, vlastní město asi 200. Zbytek mají soukromí vlastníci. Vedení města už dříve vyjádřilo obavu, že po ztrátě památkové ochrany si mohou vlastníci s budovami dělat, co chtějí, bez ohledu na památkovou hodnotu.
0 comments
add comment

Related articles