Seitlová: Stát musí zlepšit dohled nad autorizovanými inspektory

Source
Vladimír Klepáč
Publisher
ČTK
14.12.2011 17:10
Czech Republic

Brno

Brno - Zákonodárci by měli co nejdříve přijmout dílčí novelu stavebního zákona, která zvýší kontrolu nad činností autorizovaných inspektorů. ČTK to dnes řekla zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Inspektoři působí v ČR od roku 2008. Vykonávají zkrácené stavební řízení a vydávají v něm certifikáty nahrazující stavební povolení. Když zákonodárci před lety vytvořili tuto funkci, chtěli v dobrém úmyslu zkrátit zdlouhavá stavební řízení, ukázalo se ale, že inspektoři nejednají vždy v souladu se zákonem, uvedla Seitlová.

    Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) s připomínkami vůči fungování autorizovaných inspektorů souhlasí. "MMR si je vědomo, že se platná právní úprava zkráceného stavebního řízení ukázala v praxi nedostatečná, a proto jsou součástí návrhu zákona novely stavebního zákona úpravy, které by měly k odstranění aplikačních problémů přispět," řekla ČTK mluvčí ministerstva Jana Jabůrková.
    Ombudsman již od roku 2009 upozorňuje zákonodárce ve výročních zprávách o své činnosti na to, že činnost inspektorů je spojena se značnými problémy. Kancelář veřejného ochránce práv eviduje v této souvislosti nyní asi 20 kauz.
    "Současná právní úprava není dostatečná. Je nutná novela stavebního zákona. Nyní se sice pracuje na jeho velké novele, její přijetí ale může trvat ještě dlouho. Přikláněla bych se proto k tomu, aby se přijala dílčí novela," zdůraznila Seitlová.
    Pokud inspektor vydá certifikát a povolí tak stavbu, je zatím jen jediná možnost jeho rozhodnutí zvrátit a dosáhnout jeho zrušení. Tím je podání správní žaloby. Pokud inspektor nevezme v potaz všechny aspekty spojené s plánovanou výstavbou, může povolit značně problémový projekt. Jeho odpůrcům pak nezbývá nic jiného než podat žalobu a zdlouhavě vyčkávat na rozhodnutí.
    Seitlová by považovala za výhodnější, kdyby byl inspektor pod veřejnou kontrolou. Tou by mohla být nově daná povinnost, aby před vydáním certifikátu o zamýšlených krocích informoval osoby dotčené novou výstavbou a získal jejich souhlas s projektem.
    Kontrolou činnosti inspektorů by měly být pověřeny stavební úřady, k nimiž by se podávaly opravné prostředky ve vztahu k rozhodnutím inspektorů. Podávání žalob by již nebylo nutné. Inspektory jmenuje do funkce ministerstvo pro místní rozvoj. Je také otázkou, zda by je nemělo na základě zjištěných pochybení i odvolávat. Zatím tak neučinilo.
    Nejznámější kauzou spojenou s vydáním certifikátu autorizovaným inspektorem je případ výstavby prodejny firmy Bauhaus v Brně-Ivanovicích. Objekt již stojí, podle dostupných informací do něj již bylo navezeno zboží. Přesto je uzavřen. Výstavbu tohoto hobby marketu od samotného počátku kritizuje část místních obyvatel. Po četných sporech umožnil výstavbu certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. Vše skončilo podáním správní žaloby. Čeká se na rozhodnutí ve věci.
    V chystané novele stavebního zákona MMR navrhuje, aby certifikát vystavený autorizovaným inspektorem zveřejnil stavební úřad na úřední desce v místě stavby na 30 dnů. Následujících 15 dnů budou moci účastníci běžného stavebního řízení podat případné námitky.
    Návrh novely stavebního zákona má v lednu posoudit vláda, poté ho dostanou na stůl poslanci ve sněmovně.
0 comments
add comment

Related articles