Rada památek chce opakovat připomínky ke stavebnímu zákonu

Publisher
ČTK
24.04.2020 09:10
Czech Republic

Prague

Praha - Česká pobočka Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) chce, aby se opakovalo meziresortní připomínkové řízení k novému stavebnímu zákonu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podle ní zvolilo při vypořádávání připomínek netransparentní taktiku a zasílá verze návrhu zákona, které se obsahově významně odlišují. V tiskové zprávě to dnes uvedl Český národní komitét ICOMOS. MMR, které v minulých dnech kvůli přípravě zákona kritizoval i ombudsman Stanislav Křeček, už dříve uvedlo, že lhůta k vypořádání připomínek je dostatečná. Dnes doplnilo, že partnerem v jednání je pro ně ministerstvo kultury.


"Požadujeme v souladu s legislativními pravidly vlády opakovat meziresortní připomínkové řízení, v němž bude k dispozici i důvodová zpráva shrnující hlavní změny oproti verzi zákona z listopadu 2019," uvedl Petr Svoboda pověřený k zastoupení Českého národního komitétu ICOMOS v připomínkovém řízení. Rada památek chce, aby byly připomínky k zákonu vypořádány jako celek, "nikoliv po kouscích a torzech, jako tomu bylo dosud", uvedl.

"Ministerstvo pro místní rozvoj zákon kouskuje a předhazuje ho připomínkovým místům promyšleně tak, aby nebylo možné vypracovat smysluplné odpovědi. K tomu nastoluje extrémně krátké lhůty," uvedl Václav Girsa, prezident českého ICOMOS.

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes uvedlo, že ICOMOS není připomínkovým místem. "Partnerem je pro nás ministerstvo kultury, se kterým o stavebním zákoně kontinuálně jednáme a jednat ještě budeme. Chceme tímto zároveň požádat ICOMOS, aby přestal strašit veřejnost nepravdivým tvrzením, že zájmy památkové péče a resortu kultury nebudou v novém zákoně chráněny. Těmito vyjádřeními organizace zároveň zpochybňuje roli ministerstva kultury, které je za ochranu památek odpovědné," uvedlo dále MMR.

ICOMOS přípravu stavebního zákona, který má podle předkladatele především zrychlit stavební řízení, kritizuje opakovaně. Výhrady k návrhu ale má i Národní památkový ústav nebo ministerstvo kultury. Vadí jim zejména snaha v zákoně integrovat otázku ochranných památkových pásem do gesce stavebních úřadů. Pásma jsou části měst či obcí, které navazují na památkové rezervace či památkové zóny. Neplatí v nich z hlediska památkové péče tak přísná pravidla, právě proto jsou často terčem zájmu developerů. Podle odborníků by však nadále na výstavbu v těchto pásmech měli mít památkáři vliv.

"Faktem je, že památková péče pod stavebním úřadem už nebude nezávislá a závazná. Konkrétní památkář bude podřízen někomu, kdo nemá o nakládání s památkami ani ponětí. Ten bude moci ukládat památkáři závazné příkazy, ale také ho ovlivňovat například formou odměňování. Bohužel to připomíná návrat před rok 1989, možná i mnohem dále," uvedl Girsa.

Památkáři podle něj díky navrhované změně nebudou moci závazně zasáhnout do stavebního ruchu v bezprostředním okolí nejvýznamnějších kulturních památek, zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, co představuje závažné porušení mezinárodních závazků České republiky.

"Památkáři budou dál hájit veřejný zájem v rámci stavebního úřadu, který bude vydávat koordinované vyjádření ke každému záměru a tento zájem bude mít povinnost stavební úřad do něj promítnout. U samotných kulturních a národních památek a památkových rezervací bude mít nadále památkový orgán samostatné postavení, jeho stanovisko bude pro stavební úřad závazné," dodalo ministerstvo.
0 comments
add comment

Related articles