Ke stavebnímu zákonu se ve sněmovních výborech sešlo 340 návrhů

Publisher
ČTK
26.01.2017 13:10
Czech Republic

Prague

foto: FCB Karla Šlechtová
Praha - K vládní novele stavebního zákona, která má především umožnit sloučení územního a stavebního řízení i řízení o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, se ve sněmovních výborech sešlo kolem 340 pozměňovacích návrhů. Na dnešním sněmovním semináři k novele to uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Text jejího úvodního slova poskytl ČTK tiskový odbor MMR. Novela má za cíl hlavně zjednodušit a zrychlit povolování staveb.


V podaných návrzích lze podle ministryně spatřovat snahu měnit ty zákony, které stavebníkům ukládají povinnosti získat samostatné povolení, různé výjimky nebo závazná stanoviska. Některé návrhy považuje ministryně za podařené. Jde například o možnost stavebního úřadu povolit změnu územního rozhodnutí nejen v případě, že se změnila územně plánovací dokumentace, ale i v případě, že se změnily jiné podklady pro vydání původního územního rozhodnutí.

S řadou jiných pozměňovacích návrhů ale nesouhlasí, týká se to například posunutí termínu konce platnosti starých územních plánů z 31. prosince 2020 na konec roku 2031. Nesouhlasí ani s návrhem na přísnější povolování náboženských staveb některých církví a náboženských společností.

Jednou z hlavních navrhovaných změn v novele je možnost sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Sloučit se mají do koordinovaného povolovacího řízení. Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Sloučení stavebního řízení bude možné především u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a také u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů, ropovodů, produktovodů, u přenosových sítí elektřiny nebo u elektráren s instalovaným výkonem 100 megawatt a výše.

Ministryně na semináři také uvedla, že novela nezasahuje do počtu existujících obecných stavebních úřadů. Do budoucna se podle ní pouze předpokládá upřesnění jejich správních obvodů prováděcí vyhláškou.
0 comments
add comment

Related articles