První mateřská školka na bázi montované dřevostavby s materiály FERMACELL byla otevřena v Mladé Boleslavi

Publisher
Tisková zpráva
20.09.2012 11:40
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

V pátek 30. srpna 2012 byla za účasti vedení Statutárního města Mladá Boleslav slavnostně otevřena "Dostavba Mateřské školy při Základní škole 17. listopadu 1325 v Mladé Boleslavi." I u této školky se v širokém rozsahu uplatnily sádrovláknité materiály FERMACELL.

Fermacell se může pochlubit řadou zajímavých referenčních mateřských školek na bázi modulární výstavby, a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Jejich počet v posledních letech navíc velmi dynamicky roste. A tak by se mohlo zdát, že v Mladé Boleslavi jde "jen" o jednu z mnoha dalších nových školek se sádrovláknitými materiály FERMACELL. Pro společnost Fermacell je přesto mladoboleslavská školka velmi významnou realizaci - tato stavba je v současnosti jedinou mateřskou školou v České republice, která byla realizována jako montovaná dřevostavba nosné patrové konstrukce z certifikované skladby sádrovláknitých desek FERMACELL! Plně se u ní projevila klíčová přednost všech staveb na bázi dřeva - velmi krátká doba výstavby a rychlost užívání, kterou tradiční metody výstavby nejsou schopny garantovat.

Materiály FERMACELL jsou na školce použity na obvodových stěnách a na vnitřních, stropních a podlahových konstrukcích a i tady uplatňují své typické přednosti trvale udržitelného (suchého) systému výstavby - vysokou stabilitu, úsporné konstrukce, flexibilní uspořádání půdorysu, rychlou montáž, dobrou zvukovou izolaci a spolehlivou protipožární ochranu. Investor nové školky se navíc může spolehnout, že použité konstrukce a materiály vykazují odolnost vůči nárazům a vlhkosti. Samozřejmostí je zdravé klima v místnostech, certifikát stavební biologie a příjemné tepelné vlastnosti.

Symbolického přestřižení pásky se zúčastnili všichni tři náměstkové primátora Adolf Beznoska, Daniel Marek a Jiří Bouška, dále zástupce zhotovitele - předseda představenstva firmy Pohl cz Petr Pohl a ředitelka nové školky Iva Kollinová. Celá stavba i s vybavením a hřištěm, které se ještě bude dostavovat, bude stát město 19,5 milionu korun vč. DPH. Všichni přítomní ocenili během prohlídky nové školky upravené a barevně odlišené třídy, šatny, sociální zázemí i další prostory. Přesto, že v minulých letech vznikly v Mladé Boleslavi stovky nových míst pro malé předškoláky, bylo nucené i v loňském roce řešit problémy s nedostatkem míst ve školkách. Problémy s umístěním dětí do mateřských škol jsou i tady v současnosti větší než v jiných letech. V roce 2008 se totiž narodil rekordní počet dětí a silný ročník nyní přichází do mateřských škol. Nová školka při ZŠ na ulici 17. listopadu může převis poptávky po místech výrazně omezit - od nového školního roku 2012/2013 nabízí ve čtyřech nových třídách až 112 míst, které pomohou vyřešit problémy s nedostatečnou kapacitou.

Investorem MŠ bylo Statutární město Mladá Boleslav, generálním dodavatelem byla firma Pohl cz, a.s. s centrálou v Roztokách u Prahy. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovávala projekční a inženýrská kancelář OMEGA Project s.r.o. z Prahy, která zajišťovala i autorský dozor. Dokumentaci skutečného provedení stavby realizovala firma Pohl cz, a.s. Stavět se začalo v polovině března letošního roku a po necelém půlroce byla školka slavnostně otevřena. Dřevěnou konstrukci dodávala společnost TAROS NOVA s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm, zaklopení stěn i stropů se sádrovláknitými materiály FERMACELL prováděl Fermacell Expert Jan Hensl z České Lípy. Tým technického oddělení společnosti Fermacell zodpovídal za protipožární technické poradenství.

Sádrovláknité materiály FERMACELL a konstrukce s těmito deskami plnily na mateřské škole v Mladé Boleslavi požadavky požární a akustické ochrany, statiky a mechanické odolnosti. Díky ECO certifikátům představují konstrukce FERMACELL ekologické a zdravé bydlení.  Projektant i realizační firma navíc ocenili technické poradenství týmu Fermacell jak ve fázi projektování, tak i ve fázi výstavby, kde technické detaily operativně konzultoval aplikační technik společnosti Fermacell Klaus Křeválek. Návrh požárního konceptu, skladby konstrukcí a konzultace detailů s certifikačními orgány zajišťoval vedoucí technického oddělení Fermacell Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav  Benák.

Konstrukce obvodové stěny - požární odolnost REI 45 DP2 (3 x FERMACELL 15mm):

- finální omítka vč. penetrace podkladu
- armovaná stěrková hmota
- fasádní desky EPS 70 F
- stěrková lepící hmota
- deska FERMACELL (popř. dvojitě, dle požadavku PBŘ)
- nosná dřevěná konstrukce, výplň skelnou izolací
- parozábrana, slepovaná
- předstěna, dřevěný Rošt
- deska FERMACELL (2x)
 


Vnitřní konstrukce - požární odolnost REI 45 DP2 (3 x FERMACELL 15mm)


Stropní konstrukce - Požární odolnost REI 30 DP2 (2x12,5 mm FC)
Podlahové konstrukce:

podlahové prvky FERMACELL 2 E 22

Výchozím koncepčním motivem návrhu stavby MŠ bylo začlenění do charakteristické okolní zástavby.  Dvoupodlažní stavba s půdorysem ortogonálního mnohoúhelníku blízkého obdélníku o stranách 18,32 x 30,32 m je z konstrukčního hlediska navržena jako montovaná dřevostavba. Založení je na základových pasech a desce, střecha je plochá, celková výška objektu od úrovně terénu je cca 8,1m. Světlá výška je v 1.NP 3,0 m, v 2.NP v denních místnostech dětí 3,0 m a ve střední části 2.NP 2,7 metrů. Celkový objem objektu je rozčleněn na základní kvádr provozních prostorů objektu, k němuž jsou připojeny boční kvádry (křídla) s třídami mateřské školy a střední kvádr vstupu se schodištěm. Připojené hmoty kvádrů základní kvádr mírně převyšují, čímž spolu se zvýrazněním jiného barevného odstínu podtrhují dojem objemového členění. Objekt je navržen s výraznými okny s dělením do kříže, která přispívají k vzdušnosti a odlehčenosti výrazu budovy a pochopitelně zajišťují maximální světelnou pohodu ve třídách MŠ. Materiálově je obvodový plášť řešen jako sendvičová konstrukce s kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou plastová.

Každá třída pro max. 28 dětí osahuje denní místnost (min. 4m²/1 dítě), koupelnu (4x dětské WC, 2x dětský pisoár, 6x dětské umyvadlo, 1x umyvadlo standard, 1x sprcha), šatnu dětí, skladové prostory (lehátka, hračky, pomůcky) a kuchyňku. Zázemí pro personál je tvořeno kancelářemi, šatnou pro personál, WC s předsíňkou, úklidovou komorou s výlevkou, skladem pomůcek. Stravování je zajištěno dovozem z kuchyně Základní školy, která se nalézá v bezprostřední blízkosti. Kuchyňský provoz v rámci školky se omezuje pouze na distribuci dovezených jídel do tříd s pomocí kuchyňského výtahu v kuchyňkách. Kuchyňky obsahují pracovní stůl, dřez, ledničku, mikrovlnou troubu pro případný ohřev, rychlovarnou konvici, dále výlevku a skříňky na nádobí.

Plošná kapacita 1.NP 2.NP celkem
Zastavěná plocha: 468,3 m² 468,3 m²
Hrubá podlažní plocha: 434,7 m² 434,7 m² 869,4 m²
Čistá užitná plocha: 415,5 m² 415,5 m² 831,0 m²
Obestavěný prostor:
3512,0 m³
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
První zdaleka není.
Prof
21.03.13 09:14
show all comments

Related articles