Předchůdce Štefánikova mostu byl čtvrtým mostem přes Vltavu

Publisher
ČTK
29.09.2021 07:45

Praha - V Praze byl dlouhá staletí pouze jeden most přes Vltavu - Karlův most. Další přemostění nastalo až v roce 1841, kdy byl otevřen předchůdce nynějšího mostu Legií, o devět let později byl do provozu uveden železniční Negrelliho viadukt a v květnu 1868 předchůdce nynějšího Štefánikova mostu, most císaře Františka Josefa I. Silniční a tramvajový Štefánikův most, který se půl století nazýval Švermův most, byl do provozu v ose Revoluční třídy uveden před 70 lety, 29. září 1951.


Visutý řetězový most císaře Františka Josefa I., který byl lidově nazýván Eliščin most podle císařovy manželky Alžběty (Elišky), se stavěl od roku 1865 a otevřen byl 13. května 1868. Most, jenž se v letech 1919 - 1940 nazýval Štefánikův most, pak pět let most Leoše Janáčka a v letech 1945 - 1947 opět Štefánikův most, byl v roce 1941 z havarijních důvodů vyřazen z provozu a paralelně bylo postaveno dřevené provizórium i pro provoz tramvají. Most byl demontován v roce 1947, jeho nejcennější části (pohyblivá ložiska s částmi lan a litinového cimbuří) byly uloženy v depozitáři technického muzea na Invalidovně.

Výstavba nového železobetonového mostu, pojmenovaného po zakládajícím členu KSČ Janu Švermovi, začala na začátku roku 1949. Most je dlouhý 243 metrů a tvoří ho tři segmentové oblouky o rozpětí 59 - 65 metrů. Šířka mostovky je 24,4 metru. Autory projektu byli Oldřich Širc, Vlastislav Hofman a Václav Dašek. Při výstavbě byly vůbec poprvé použity skruže z ocelových trubek, tvořící vylehčené vzdušné konstrukce. Místo neosvědčené asfaltové dlažby, použité na Jiráskově mostě, bylo zde použito malých žulových kostek 12x12 cm. Zatěžkávací zkouška proběhla 26. září 1951 a pravidelný provoz byl zahájen 29. září 1951.

Komunikačně je tento most, který je dnes 12. mostem přes Vltavu od jihu, napojen na Letenský tunel, vybudovaný v letech 1949 - 1953. Nedaleko mostu byla v letech 1969 až 1999 umístěna socha Jana Švermy, v roce 1997 byl ale most přejmenován na Štefánikův. Zatím poslední velká rekonstrukce mostu se uskutečnila v roce 2007.

V současnosti je v Praze 19 mostů přes Vltavu, z toho 12 silničních, čtyři železniční, dva pro pěší a jeden tramvajový. Zatím poslední, devatenáctý pražský most přes Vltavu, Lochkovský most na pražském okruhu R1, byl zprovozněn 20. září 2010, před ním byla dlouho (od července 1984) posledním přesvltavským mostem Trojská lávka pro pěší.
0 comments
add comment

Related articles