Památkáři nesouhlasí s rampami pro garáže na Václavském náměstí

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) nesouhlasí s rampami pro vjezd do podzemních garáží plánovaných na Václavském náměstí. Pražská pobočka ústavu podala na ministerstvo kultury podnět k přezkoumání souhlasu magistrátních památkářů s jejich výstavbou. Připojila se k němu i Vědecká rada generální ředitelky NPÚ, informoval v tiskové zprávě mluvčí ústavu Jan Cieslar.

Pro projekt proměny spodní části náměstí magistrát začátkem září požádal o vydání územního rozhodnutí nutného k vydání stavebního povolení, počítá s možností garáže vybudovat, zatím se ale stavět nebudou. Úprava poloviny náměstí by měla stát asi 150 milionů korun, hotová bude přibližně za rok od vydání všech povolení.

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ je vrcholným poradním orgánem složeným z odborníků v oblasti památkové péče, dějin umění, architektury a dalších oborů. "Je potřeba koncepční řešení dopravní obslužnosti Václavského náměstí a okolí hledat tak, aby byl preferován veřejný zájem ve všech jeho polohách, včetně ochrany veřejného prostoru a ochrany kulturně historických hodnot památkové rezervace jako statku zapsaného na Seznamu světového dědictví," uvádí se v závěrech vědecké rady. Je třeba podle ní zvážit potřebnou a reálnou kapacitu parkoviště a prověřit variantu vjezdu z ulice V Cípu. Kritizované podzemní garáže součástí projektu

Kritizované podzemní garáže přitom součástí projektu vůbec nejsou. Podle autora projektu, architekta Jakuba Ciglera jsou projekt počítá pouze se stavební přípravou pro jejich vybudování. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) k tomu ČTK dříve řekla, že město musí respektovat dříve uzavřené smlouvy, které s garážemi počítají.

O opravě Václavského náměstí mluví představitelé Prahy několik let. Společnost Cigler Marani Architects vypracovala v roce 2005 projekt pro celé náměstí, kterou nově upravila. Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. Původně se jmenovalo Koňský trh a bylo zřízeno dekretem Karla IV. V 19. století bylo nejprve přejmenováno na Svatováclavské náměstí, posléze na Václavské.
0 comments
add comment

Related articles