Otevřený dopis ředitelce NPÚ k soutěži „SH BEČOV – PŘÍKLADNÁ OBNOVA HRADU, PŘILEHLÝCH OBJETKŮ

Publisher
Tisková zpráva
25.06.2013 19:50
Vážená paní ředitelko,

obracíme se na Vás jako účastníci proběhlé soutěže do Bečova. Jako většina architektů považujeme výběr projektanta pomocí veřejné architektonické soutěže za velmi dobré řešení. Tento způsob je zvláště vhodný u významných a složitých úkolů, včetně regenerace historicky cenných objektů. Proto jsme velmi přivítali vypsání architektonické soutěže „SH BEČOV – PŘÍKLADNÁ OBNOVA HRADU, PŘILEHLÝCH OBJETKŮ" a budeme velmi potěšeni, pokud bude Národní památkový ústav nadále hledat architekty tímto otevřeným způsobem, který dokáže nejlépe najít kvalitu.

Musíme však konstatovat, že to, jak soutěž probíhala a jak dopadla, pro nás představuje hluboké rozčarování. K průběhu soutěže máme výhrady, které chceme Národnímu památkovému ústavu sdělit. Jsme přesvědčeni, že příkladný by měl být už výběr architektů obnovy památek. Přípravu soutěže nepovažujeme za dostatečně kvalitní. Zadání bylo zmatené a v mnoha ohledech nejednoznačné a dodatečné informace přicházející až do posledního týdne situaci ještě více komplikovaly. Soutěž byla již od začátku zatížena zbytečnou administrativou, která jistě mnohé potencionální účastníky odradila od účasti. V současnosti probíhají architektonické soutěže o návrh na větší investice a celá administrativa se odvíjí podle jednoduchého schematu vypracovaného Českou komorou architektů. Administrativu soutěže pak zvládá jeden zaměstnanec vyhlašovatele a nemusí se nákladně najímat externí právnická firma, která svými dlouhými a složitě formulovanými stanovisky naopak komunikaci spíše komplikuje.

Soutěže se zúčastnilo 16 týmů a z nich nakonec bylo vyloučeno 7. Běžně v soutěžích z podobného počtu uchazečů vypadává tak jeden účastník. Vylučovalo se především z důvodů porušení anonymity v datech na CD, které slouží jen pro následnou publikaci již odtajněných návrhů a proto lze velice snadno zabránit porušení anonymity ponecháním CD u administrátora soutěže až do vyhlášení výsledků. Navíc v soutěžních podmínkách bylo umístění tohoto CD popsáno rozporuplně. Jako důvod k diskvalifikaci bylo i překročení rozpočtu stavby (po započítání DPH). Rozpočet je ve stupni soutěže velmi orientační a navíc započítání DPH do konečné ceny je na několika místech podmínek uvedeno různě. Že takovéto nastavení kritérií bylo nešťastné a že vyhlašovatel díky němu může velmi ztratit, potvrdilo jak předběžné vyloučení jednoho z nejzdařilejších návrhů (Dům a město), tak dodatečné vyloučení původně nejlépe hodnoceného účastníka (ateliér MCA). Přitom navíc návrh č.12 (Masák & partner) vykazoval stejnou chybu v ceně (nebyly započteny náklady na projekční práce, průzkumy a autorský dozor) jako oba vyřazené návrhy a přesto zůstal - dokonce mezi odměněnými návrhy. Vyloučení původně vítězného návrhu nedoporučila Česká komora architektů, přestože se vylučovalo za nesplnění podmínek, které ČKA odsouhlasila. Celkově tedy chyby administrátora v zadávací dokumentaci, nedůsledná aplikace soutěžních podmínek porotou a poněkud schizofrenní vyjádření ČKA znehodnotily práci v podstatě všech účastníků soutěže, protože nikdo z nás nemůže považovat konečné vyhodnocení jako zcela objektivní.

Při podrobném zkoumání by bylo možné nějakou chybu najít pravděpodobně u každého, i proto je třeba vyzdvihnout rozhodnutí ateliéru MCA , který se vzdal dalších kroků, aby mohl být projekt obnovy vůbec realizován.

Věříme, že i Národní památkový ústav také vidí nedostatky v proběhlé soutěži, která byla nakonec rozhodnuta ne kvalitou myšlenek, ale kvantitou a vytrvalostí argumentace. Je to škoda, ale doufáme, že se tímto případem otevřela doba, kdy budou architekti na revitalizaci památek vyhledáváni v soutěžích o návrh, které budou skutečně příkladné, kterými vyhlašovatel získá to nejlepší a účastníci nebudou mít pochybnosti o smyslu celé soutěže. Uveřejnění našeho dopisu v katalogu soutěže bychom považovali za vstřícný krok a přínos k diskusi o architektonickém soutěžení v našem prostoru.

S pozdravem,
Daniel Kříž a Michal Sullo (návrh číslo 13 - vyřazen za porušení anonymity na CD)
Oleg Haman (návrh číslo 11 - nevyřazen)
Jiří Hůrka (návrh číslo 7 - vyřazen z důvodů překročení rozpočtu po započtení DPH)
Jaroslav Beneš a Jan Svoboda (návrh číslo 3 – nevyřazen)
Ing.arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Václav Matějka,
Ing. arch. Eva Šarochová, Ing. arch. Jan Bauer (návrh číslo 10 - vyřazen za porušení anonymity na CD)
Tomáš Bernášek (návrh číslo 2 - nevyřazen)
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
CD
Martin Rosa
25.06.13 11:49
rozpory
David Mikulášek
26.06.13 04:03
show all comments

Related articles