Olomoucká radnice zatím nemá informace o žalobě ombudsmanky

Publisher
ČTK
14.02.2020 14:50
Czech Republic

Olomouc

Olomouc – Olomoucká radnice zatím nebude komentovat žalobu, kterou podala ve veřejném zájmu veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová proti rozhodnutí magistrátu ohledně umístění zhruba 74 metrů vysoké budovy Šantovka Tower u historického jádra Olomouce. "Informace máme aktuálně pouze z médií," řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radka Štědrá. Město podle ní zatím kvůli tomuto případu a žalobě dosud nikdo neoslovil.


Magistrát podle Šabatové rozhodnutím porušil například zákon o státní památkové péči či zákon o ochraně přírody a krajiny. Jednání magistrátu podle ombudsmanky vzbuzuje vážné pochybnosti o systémové nepodjatosti.

"Není nám znám obsah žaloby a úřad ombudsmana si od magistrátu v této záležitosti nevyžádal ani žádnou dokumentaci, jako tomu bývá například u jiných případů, které úřad prověřuje a rozhoduje v nich. Úřadu ombudsmana magistrát poskytne samozřejmě veškerou součinnost, pokud o to bude požádán," uvedla Štědrá.

Olomoucký stavební úřad povolil umístění Šantovky Tower podle ombudsmanky na základě nezákonných závazných stanovisek a v rozporu s územním plánem. Podle Šabatové může výšková budova nevratně poškodit historické panorama městské památkové rezervace. Těchto skutečností si byl podle ombudsmanky magistrát plně vědom.

O věci navíc rozhodovali úředníci magistrátu, u nichž lze pochybovat o nepodjatosti, protože magistrát prostřednictvím primátora uzavřel s investorem smlouvu, v níž se město zavázalo pod hrozbou sankcí, že nebude stavební činnosti developera v lokalitě bránit, uvedla Šabatová.

"Proti vydanému územnímu rozhodnutí se kvůli jeho nezákonnosti mohlo odvolat město Olomouc, ale neučinilo tak. Důvodem může být mimo jiné existence smlouvy s developerem," upozornila Šabatová. Podle ní jde o ukázkový příklad rizika systémové podjatosti.

Územní rozhodnutí už ale nabylo právní moci a stavitel může požádat o vydání stavebního povolení a zahájit výstavbu. Ombudsmanka proto požádala Krajský soud v Ostravě o přednostní projednání žaloby a také o přiznání odkladného účinku žalobě.

Mluvčí olomoucké pobočky krajského soudu Michal Jelínek ČTK řekl, že žaloba byla zřejmě adresována ostravskému soudu, odkud bude přeposlána do Olomouce. Od podání žaloby má soud 30 dní na to, aby o návrhu na odkladný účinek rozhodl.

Developer požádal o územní rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower na konci roku 2017. Budova by měla stát na pozemcích v ochranném pásmu městské památkové rezervace. S projektem nesouhlasí památkáři ani někteří odborníci, podle nichž by poškodila historické panorama města. Investor tvrdí opak.
0 comments
add comment

Related articles