Mladá fronta vydává knihu o architektu F. A. Librovi

Source
Martina Kocourková | Mladá fronta a.s.
Publisher
Tisková zpráva
24.01.2009 00:30
František Albert Libra

Mladá fronta  vydává  knihu Architekt F. A. Libra (Hrst vzpomínek na otce), autorkou je jeho dcera Eva Librová. Jedná se o první svazek ediční řady Prameny k dějinám architektury a stavitelství, při- pravované ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
První titul z nové ediční řady Prameny k dějinám architektury a stavitelství, která je společným projektem Národního technického muzea a nakladatelství Mladá fronta, představuje osobnost Františka Alberta Libry (1891-1958). Libra patřil k architektům, kteří dokázali spojit étos první republiky, vysokou profesionalitu a racionalitu uvažování do výtvarně působivého a zároveň funkčně bezchybného celku "harmonického racionalismu". Během své samostatné praxe navrhl desítky obytných a veřejných budov včetně vynikajících interiérů, výstavních instalací a návrhů expozic. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhl v architektuře peněžních ústavů, průmyslových staveb a solitéru státního sanatoria pro léčbu TBC ve Vyšných Hágách na Slovensku. Vzpomínky Evy Librové architekta vykreslují jako všestrannou osobnost se širokým spektrem zájmů a bohatými společenskými kontakty, díky čemuž jsou také cennou výpovědí o životě "za první republiky".

279 Kč | vázaná bez přebalu | 136 stran | 165 x 235 mm
ISBN 978-80-204-1866-1PhDr. Eva Librová, CSc., se narodila roku 1923 v Praze. Studovala slovanskou  filologii (bohemistiku) a filozofii (psychologii a  sociologii) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945-1950). Absolvovala externí aspiranturu na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického na katedře teorie a historie architektury (1958-1965). Po obhájení kandidátské disertační práce Společenské podmínky vývoje typizace obytných budov a využití sociologických metod zjišťování potřeb obyvatel při přípravě typů získala titul kandidáta technických věd. V letech 1952-1983 pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v kabinetu teorie architektury  a kabinetu sociologie. Ve své práci se zaměřovala na vybrané problémy teorie architektury (zpracovala s teoretikem architektury Vítězslavem Procházkou Vývoj teoretických názorů na architekturu , 1964). Prováděla sociologické průzkumy bydlení v nových sídlištích, průzkumy rekreačního bydlení a průzkumy volného času obyvatel sídlišť v České republice (např. Volný čas v sídlištích, ing. J. Musil  a kol., Lidé a sídliště, 1985). Výsledky svých prací publikovala převážně v architektonických časopisech. V důchodu se věnuje vypořádání odborné pozůstalosti po svém otci, ing. arch. Františku Albertu Librovi.
0 comments
add comment