Ministerstvo kultury podle odborníků umožnilo zbourat hotel Praha

Publisher
ČTK
30.07.2013 20:55
Czech Republic

Prague

Praha - Stížnost na postup ministerstva kultury při posuzování případné památkové ochrany hotelu Praha podali dnes v podatelně úřadu umělci a teoretici umění. Nesouhlasí se záměrem majitele, který chce hotel zbourat, a míní, že mu v tom ministerstvo svým jednáním pomohlo. Na podaný návrh totiž vůbec nezahájilo řízení o prohlášení hotelu za kulturní památku. Autoři stížnosti mají zato, že hotel měl být za památku prohlášen, a tím ochráněn před zničením.

    Hotel koupila finanční skupina PPF, která v červnu oznámila, že na jeho místě bude veřejnosti nepřístupný park školy Open Gate. Od té doby se konalo několik protestních akcí a odborná veřejnost se vyslovila pro zachování hotelu. Stížnost proti údajné nečinnosti ministerstva podepsalo 150 lidí.
    Ministerstvo dostalo návrh k prohlášení hotelu za památku letos v únoru. To, že řízení ani nezahájí, oznámilo v červnu; ihned poté vlastník ohlásil, že dům zboří a na jeho místě postaví školu. Podle autorů návrhu MK svým prodlením přispělo k tomu, že hotel přišel o svůj mobiliář.
    Zda mohlo ministerstvo jednat rychleji, je podle ředitele odboru památkové péče Jiřího Vajčnera jen hypotetické. "Dostali jsme například také stížnost, že to bylo příliš rychle," řekl ČTK. "Nebyla tam nečinnost, ve spise je spousta důkazů a stanovisek, která jsme si vyžádali. Ty čtyři měsíce byly vyplněny činností a získáváním důkazů o tom, zda ta věc tu hodnotu může mít, nebo nemusí," dodal. Na dotaz, zda důkazy nemohly být shromažďovány už v rámci zahájeného řízení, uvedl, že ministerstvo musí šetřit práva vlastníka nemovitosti.
    "Pokud je podezření, že by to řízení bylo neekonomické, tedy že bychom vlastníka k něčemu zavázali a nebyli přesvědčeni o tom, že tam ta hodnota je, postupovali bychom chybně," řekl Vajčner. Když podle něj autoři návrhu podnět podávali, sledovali jediný cíl - oddálit demolici. "Ale to je otázka stavebního orgánu. Oni využívají tento nástroj poněkud nekorektně. Není to proto, že jsou stoprocentně přesvědčeni, že má hotel památkovou hodnotu, ale jak sami uvádějí, reagovali až na to, že bývalý vlastník oznámil, že chce objekt demolovat," doplnil.
    V době, kdy byl podnět podáván, byla stavba ještě téměř v nedotčeném stavu, autoři návrhu uváděli, že se uvnitř nachází řada uměleckých děl, a hotel tedy reprezentoval unikátní komplexní umělecké dílo.
    Zároveň sdělili ministerstvu, že se tehdejší majitel chystá hotel vyklidit a zbourat ho. "Smysl zahájení řízení spočívá právě v tom, aby vlastník nemohl s objektem až do rozhodnutí nakládat, zejména provádět nevratné kroky," připomínají odborníci.
    Protože celé měsíce ministerstvo nezahájilo příslušné správní řízení, počátkem června bývalý majitel hotel vyklidil. Národní památkový ústav ve svém posudku z dubna vyzdvihl architektonické i umělecké kvality hotelu. Pracovníci odboru památkové péče pražského magistrátu hotel ohledali až poté, co byl mobiliář odvezen. Ve svém stanovisku pak konstatovali, že hotel je kvalitní modernistickou stavbou. Rozměry se však prý vymyká dané části Dejvic a nelze ji "jednoznačně a bezvýhradně hodnotit jako architektonicko-urbanistický přínos své doby".
0 comments
add comment

Related articles