Kniha vzpomínek prof. ing. arch. Vladimíra Karfíka (1901-1996)

Source
ATELIER IM, nakladatelství
Publisher
Tisková zpráva
10.08.2012 12:00
Vladimír Karfík

Nakladatelství ATELIER IM  Luhačovice připra- vuje v druhé polovině roku 2012 vydání české verze  autobiografické knihy Vladimíra KARFÍKA, kterou autor tvořil v osmdesátých letech minulého století s přáním, aby nakladatelství knihu vydalo.  Zároveň s knihou se natáčel i dvouhodinový dokument tvořený filmařem a filmovým historikem, panem Jiřím Novotným.

     Bylo plánováno, aby obě části vyšly společně a sloužily odbornými znalostmi ke studiu života a díla arch. Karfíka nejen na VUT, ale i široké veřejnosti. Pan profesor napsal ke knize delší úvod, který byl vydán jako propagační publikace a zabývá se  zejména svou praxí, povětšině ve Zlíně, kde byl šestnáct let vedoucím stavebního odboru fy Baťa  (předchůdce společnosti Centroprojekt) a také stavební praxí v cizině.
     Koncem osmdesátých let  nebylo jisté, zda bude možno vydat vzpomínkovou knihu v celém rozsahu. Menší publikace tedy suplovala i možnost seznámit se s celou problematikou.
     Po roce 1989 však nakladatelství navíc nedisponovalo potřebnou finanční částkou a společně s autorem přivítalo možnost, aby dílo vyšlo na Slovensku. Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík slovenské architektuře i stavebnictví mnoho přinesl, a tak bylo šlechetné od Spolku architektov Slovenska, že knihu k vydání připravilo a vydalo.  Dílo vzbudilo velkou pozornost a znovu ožil i původní záměr vydat dílo česky s doplňky, které již nyní vyjít mohou a také s materiály z rodinného archivu. Navíc se zpracovává i filmový materiál, který bude distribuován společně s knihou.
     Záleží nám na tom, abychom Vám tuto skutečnost oznámili a zároveň  vyslovili i prosbu o závazné objednávky, neboť budeme moci regulovat náklad. Slovenští kolegové jsou myšlence nakloněni a spolupracují.

Můžete se závazně přihlásit na e-mail adrese: atelierim@seznam.cz nebo písemně na adrese: ATELIER IM, nakladatelství - arch. M. Bařinka &  PhDr. I. Voštová - ul. dr. Veselého 1066
763 26  Luhačovice do 20. července 2012. Domluva je možná na tel./fax: 577 131 261
Technické údaje: Formát: zvětšený A5 (185 x 228 mm)  Počet stran: 432 Pevná vazba: V 8a Blok: křídový papír mat
Předpokládaný termín vytištění: počátek prosince 2012
0 comments
add comment

Related articles