Digitalizaci katastrálních map ohrožují vládní škrty

Source
Daniel Novák
Publisher
ČTK
04.06.2012 22:05
Czech Republic

Prague

Praha - Digitalizaci katastrálních map v Česku hrozí, že se kvůli vládním úsporným opatřením může v roce 2014 prakticky zastavit. V nově zveřejněné výroční zprávě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) to uvedl jeho předseda Karel Večeře. Digitální mapy katastru jsou významné pro státní správu i soukromý sektor.
     "V roce 2012 je plánována ještě digitalizace v rozsahu překračujícím osm procent území, ale pokud dojde ke snižování výdajů tak, jak ho předpokládá rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014, bude nutné digitalizaci katastrálních map výrazně omezit a v roce 2014 prakticky zastavit se všemi negativními důsledky takového kroku," sdělil šéf ČÚZK.
     Státní rozpočet letos na katastrální úřady pamatuje částkou 2,8 miliardy korun. V roce 2011 měly k dispozici na výdaje zhruba tři miliardy, předloni to byly 3,4 miliardy korun.
     V loňském roce katastrální úřady převedly do digitální formy 1094 katastrálních území, což bylo meziroční zvýšení o 8,5 procenta na celkových 7941 katastrálních území.
     V digitální podobě tak v  závěru loňského roku bylo 61 procent katastrálních území České republiky. Zbytek Česka zatím pokrývají pouze naskenované katastrální mapy, které ve srovnání s  digitálními mapami neumožňují na internetu zobrazit aktuální stav katastru.
     Digitální mapy mají podle ČÚZK význam pro efektivní fungování státní správy i pro soukromý sektor. Slouží jako podklad například při tvorbě dalších map, informačních systémů a aplikací vztahujících se k území, jako jsou digitální technické mapy, územní plány, cenové mapy, sledování a rozvoj technické a dopravní infrastruktury nebo životního prostředí, stojí ve výroční zprávě úřadu.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
skoro dobře
andyw
07.06.12 08:28
show all comments

Related articles