Crestyl začal s demolicemi pro komplex Savarin v centru Prahy


Praha - Developerská a investiční skupina Crestyl zahájila v sousedství pražského Václavského náměstí demoliční práce pro výstavbu obchodně-administrativního komplexu Savarin. ČTK to sdělil vedoucí projektu skupiny Crestyl Pavel Svítil. Bourací práce mají podle jeho odhadu trvat do konce letošního roku, celý komplex chce firma dokončit zhruba do pěti let. Náklady na demolici i výstavbu odhaduje zhruba na deset miliard korun.

"V rámci realizace projektu bude odstraněno několik bývalých průmyslových budov ve vnitrobloku, různé nehodnotné stavby z 20. století, a to u celkem pěti stávajících objektů. V současné době začínáme bourat dvorní trakt objektů Panská 8 a 10. Nejprve ručně, následně pak za pomoci techniky," sdělil Svítil. Ručně se bude podle Svítila bourat kvůli požadavkům památkářů. Na demolice postupně naváže archeologický průzkum.

Památkáři v minulosti uvedli, že trvají hlavně na zachování památkově chráněných objektů a uličních fasád. Ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Panská a Jindřišská tak zůstane zachována historická jízdárna, v jejímž okolí má podle developera vzniknout přístupná zahrada či náměstíčko se zelení a lavičkami.

Z bouraných objektů se bude odvážet odhadem 32.000 tun materiálu. Co se týče omezení dopravy, podle mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové bude postup prací posuzován a řešen v dílčích krocích. "V současnosti jsou povoleny menší zábory v ulici V Cípu v souvislosti s odpojováním inženýrských sítí. O odvoz materiálu bylo na odboru dopravy požádáno s termínem od dubna do prosince. Žádost však není úplná a bude ji třeba ještě doplnit," dodala Blažková. Předpokladem úřadu pro vedení staveništní dopravy je zobousměrnění části Panské ulice mezi ulicemi V Cípu a Jindřišská.

Projekt Savarin zahrnuje 15.000 m². Nabídne plochy pro obchody, restaurace, odpočinek a zábavu, které doplní kanceláře a parkovací stání. Spolu s historickou jízdárnou zůstane zachován ještě barokní Piccolominiho palác (Savarin) od Kiliána Ignáce Dientzenhofera s průčelím v ulici Na Příkopě. Autorem projektu Savarin je architekt Jakub Cigler ze společnosti Cigler Marani.

0 comments
add comment

Related articles