Chrudim pokračuje v přípravě dlouho odkládaných úprav letního kina

Publisher
ČTK
14.02.2022 17:35
Czech Republic

Chrudim

Chrudim – Chrudim pokračuje v přípravě dlouho odkládaných úprav letního kina za Regionálním muzeem. Město má zpraco- vanou dokumentaci pro územní řízení a chce požádat o územní rozhodnutí. Kdy se ale začne na úpravách pracovat a zda vůbec, není zatím jasné, do konce volebního období současného vedení města to nebude, řekl ČTK starosta František Pilný.


"Bude záležet na tom, jestli se najdou peníze a vůle na stavbu. Náklady se odhadují na 50 milionů korun a šance na nějakou využitelnou dotaci se zatím nerýsuje," uvedl Pilný.

Svažité hlediště letního kina zůstane zachováno, aby umožnilo univerzální využití od projekcí filmů, divadelních vystoupení, hudebních produkcí s taneční plochou až po vystoupení velkého hudebního tělesa. Podle zpracované studie by se měl snížit počet míst k sezení na pevných lavičkách zhruba na 300, dalších asi 200 míst bude k dispozici na travnatých plochách kolem. Mezi jevištěm a hledištěm je rovná plocha určená například pro tanec či umístění mobilního pódia.

Území leží v těsné blízkosti centra města, prostor za muzeem působí jako poloostrov vytvořený mezi řekou a náhonem. Dominuje mu budova Chrudimské besedy s velkým společenským sálem, zadní venkovní schodiště propojuje vstupní prostor s přírodním poloostrovem. V jeho centrální poloze je umístěno letní kino s betonovou promítací plochou o rozměru 21,5 krát 10,5 metru a stupňovitě vystupujícím hledištěm. Poloostrov bude rozdělen na dvě propojené části, městskou a přírodní. Na první bude zpevněné nádvoří, přiléhající k budově muzea, na druhé městská zahrada s letním amfiteátrem.

Součástí projektu je i nová lávka přes řeku Chrudimku a oprava mostku přes náhon na přístupu do kina z Lázeňské ulice. Komplikací je trafostanice, která stavbě lávky překáží. Za budovou muzea vznikne víceúčelová plocha, která bude sloužit k parkování i pořádání kulturních akcí.

Stálou letní scénu za regionálním muzeem město uzavřelo kvůli jejím vysokým provozním nákladům po letní sezoně 2005, fungovala od roku 1958. V květnu 2007 vedení Chrudimi schválilo záměr revitalizace území až po soutok Chrudimky s náhonem. Studie počítala se snížením počtu sedadel a část plochy za muzeem se měla přeměnit na parkoviště. Po komunálních volbách v říjnu 2010 a změnách na radnici bylo zpracování projektové dokumentace pozastaveno. Od června 2011 má sdružení MaChr areál zapůjčený a pořádá v něm filmové projekce a kulturní, společenské a další akce.
0 comments
add comment

Related articles