Architekti dětem - sbírka pastelek a bloků pro ukrajinské děti

Source
FA ČVUT, Architekti bez hranic
Publisher
Tisková zpráva
12.05.2022 17:50
Czech Republic

Prague

Dejvice

Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci se spolkem Architekti bez hranic pořádá sbírku papírenských potřeb pro dětské uprchlíky z Ukrajiny. Architektonická studia a individuální dárci mohou věnované potřeby přinést na určené sběrné místo v přízemí fakulty.
Nejen skicáky, barvy a štětce či pastelky, ale i modelovací materiál, přebývající role papíru či jiné kancelářské 'objevy' budou následně předány iniciativě Mriya UA, která pomáhá ukrajinským rodinám v České republice. Iniciativa zajistí další distribuci vybraného materiálu dětským kroužkům, spolkům a jiným skupinám zaměřujících se na práci s dětmi.
V průběhu sbírky bude pro malé zájemce na fakultě připraven také jednorázový doprovodný program. 

Adresa sběrného místa: FA ČVUT (prostor šaten v přízemí), Thákurova 9, Dejvice
Kontakt: info@architektibezhranic.eu, fapomaha@fa.cvut.cz

Více informací >
0 comments
add comment