Bohuslav Fuchs – 50. výročí úmrtí

Source
Jan Sapák
Publisher
Petr Šmídek
18.09.2022 18:10
Bohuslav Fuchs

Už je to půl století, co zesnul patrně nejvýznamnější český (a moravský) architekt 20. století. Osobnost, která se též citelně zapsala do dějů v architektuře a snad ještě více urbanismu před 2. světovou válkou i po ní. To v evropském, a dokonce i světovém srovnání a zhodnocení. Velký talent ovšem podporovány fundamentální stavební erudicí. Bez jeho zodpovědného a realistického přístupu by obecné přijetí moderní architektury nejspíše bylo pomalejší. To opět v univerzálních mezinárodních souvislostech. Autor tak důležitých staveb, jakými jsou červený pavilon města Brna na výstavišti, hotel Avion, lázně Zelená žába v Trenčianských Teplicích, zotavovna Morava v Tatrách, nebo vila v Heřmanově Městci, stejně jako nejstarší a stále nepřekonaná chata na Šerlichu. Bohuslav Fuchs se ovšem cítil být především urbanistou a dle toho také jednal. Jeho urbanistické plány y územně plánovací dokumenty jsou profilové pro skutečně realistický vývoj moderního urbanismu v samotném základu. Podobu Brna pak modeloval hned více jak dvěma desítkami staveb všech možných typů a žánrů, že je veřejný prostor moravské metropole bez nich již nemyslitelný. Formovali samotný střed města i rozhodující čtvrti a zařízení.

Velkou škodou je, že nebyla realizováno jeho nejdůležitější dílo pro Prahu, dostavba Národního divadla v jeho duchu z počátku 60. let. Prozáření jeho díla k široké české veřejnosti bylo přidušeno bezmála 40. lety důkladné prohibice.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Bohuslav Fuchs - urbanista
Ing.arch. Josef Myslivec
23.09.22 08:23
show all comments

Related articles