Stockholmský Slussen bude revitalizován dle návrhu Foster + Partners

Publisher
Martin Rosa
26.05.2009 00:15
Lord Norman Foster

Kancelář Foster + Partners spolu s Berg Arkitektkontor (součást C.F. Møller Architects) byli vybráni jako autoři revitalizace části Slussen v centru švédského Stockholmu. Jejich společný návrh by měl do této urbanisticky nevhodně řešené lokality mezi ostrovy Södermalm a Gamla Stan vnést nový život a časem by zde měla vzniknout plnohodnotná městská čtvrť.
Návrh počítá s propojením nábřeží obou ostrovů, mezi kterými je nyní nepřehledná spleť silnic, pěší lávkou a tím pádem s obnovením přirozené historické vazby mezi oběma místy. Nábřeží Södermalm by mělo získat zcela novou podobu. Byť je návrh v současné době teprve ve fázi konceptu, již nyní se počítá s tím, že nově vzniklé budovy by měly měřítkem navazovat na okolní městskou zástavbu, měly by být zachovány průhledy dlouhými ulicemi a vytvořeny nová náměstí a nábřežní promenády. Nová zástavba bude sloužit pro kulturu, zábavu, obchody a hotely, zatímco nábřeží s terasami a promenádami budou obklopovat nové kavárny a restaurace.
Jádrem nového Slussenu bude elegantní pěší lávka sestávající ze dvou elementů, přímého a zakřiveného, která bude součástí v tomto místě v přerušené severo-jižní pěší trasy procházející centrálním Stockholmem. Historický výtah Katarina (Katarinahissen) bude rekonstruován a v budoucnu bude sloužit jako rozhledna s výhledem na Stockholmské ostrovy.
Návrh počítá s upřednostněním chodců a cyklistů před automobilovou dopravou. Nový přestupní uzel umožní snadný přechod mezi stanicí metra, autobusu a nábřežím. Před městským muzeem vznikne lehká transparentní struktura obsahující stánky, kavárny a parkoviště pro kola, tvořící vstup do nákupní pasáže a podzemního dopravního uzlu.
Tisková zpráva Foster + Partners


Slussen v současnosti sestává z labyrintu 24 mostů na rozloze cca 4 hektarů, přičemž pod 35 % mostů je umístěn komplex obchodů a dalších funkcí. Podstatná část tohoto 70 let starého komplexu je již na hranici životnosti, proto bylo na konci roku 2007 rozhodnuto o přebudování celého území. Pět architektonických týmů bylo vzýváno k podání návrhu do soutěže na jeho revitalizaci, ze které jako nejlepší vzešel společný návrh kanceláří Foster + Partners a Berg Arkitektkontor. Realizace by měla proběhnout v letech 2012 až 2018.

Stávající stav:


Návrh Atelieru Jean Nouvel a Habiter Autrement:


Návrh BIG:


Návrh Foster + Partners a Berg Arkitektkontor (původní soutěžní návrh):


Návrh Nyréns Architects:


Návrh Gert Wingårdh Architect a Tema:


> Bližší informace o všech návrzích naleznete například na bustler.com
0 comments
add comment

Related articles