Návštěvnické centrum v anglickém Prestonu od Adama Khana

Publisher
Petr Šmídek
28.12.2011 09:10
Adam Khan

První, co návštěvníci přírodní rezervace Brockholes Quarry v anglickém hrabství Lancashire při sjezdu z dálnice M6 spatří, je budova návštěvnického centra plujícího na hladině jezera, které bylo s náklady 6,2 milionů liber (9 milionů liber vč. krajinných úprav) slavnostně otevřeno v květnu letošního roku. Autorem  centra pro milovníky přírody a víkendové turisty je londýnský architekt Adam Khan.
Srostlice sedlových střech svým tvarem zdálky připomíná prastaré chalupy nacházející se okolních březích. Navzdory svojí vesnické estetice objekt uvnitř nabízí vše, jenom ne obyčejnou chalupářskou romantiku. Nová stavba je spíše dokonalým příkladem trvale udržitelné architektury. Domy s příkrými sedlovými střechami mohou plavat po hladině, což umožňuje 'betonový prám' se vzduchovými dutinami. Čtveřice ocelových sloupů zabraňují, aby chaty obložené dubovým dřevem vítr někam zanesl. Návštěvnickému centru to  umožňuje pružně reagovat na možné záplavy v území. V nejzazším případě může celá stavba vystoupat až o tři metry nad běžnou hladinu. Povodně v průběhu roku však nekolísají o více jak 40 centimetrů. Návštěvnické centrum není s okolní přírodou spjaté pouze prostřednictvím stavebních technologií, ale také volbou trvale udržitelných materiálů neškodících životnímu prostředí. Pařezy, které jsou běžně spalovány jako odpad, zde tvoří podlahu, odpadní potrubí je z mědi a tepelná izolace je ze starého novinového papíru. Kromě běžných funkcí jako jsou informační koutek, kavárna a obchod se suvenýry, obsahuje plovoucí centrum také pro výukové aktivity a konference.

Více informací >
0 comments
add comment