Kulturní centrum Buen v Norsku od 3XN

Publisher
Petr Šmídek
10.01.2008 17:25
3XN

Kodaňská kancelář 3XN zvítězila na konci loňského roku ve vyzvané soutěži na nové kulturní centrum 'Buen' (Oblouk) do města Mandal na jihu Norska. Kromě toho architekti vypracovali také urbanistickou studii na další rozvoj města. Kulturní centrum by mělo společně s novou obytnou čtvrtí s řadou obchodů a hotelem vytvářet protiváhu historickému centru na opačném břehu řeky. Proporcemi i měřítkem se architekti odvolávají na tradiční norské domy. Vzájemnou komunikaci mezi oběma břehy by měl podpořit nově navržený pěší most. Samotné kulturní centrum je koncipováno jako 'zatravněné návrší vyrůstající ze země s prosklenými plochami obrácenými směrem k vodě.' Zelená střecha by měla soužit návštěvníkům k trávení volného času a nabídnout panoramatické výhledy na protější město.
0 comments
add comment

Related articles