EP schválil nařízení, které státy donutí k úsporám energie

Publisher
ČTK
11.09.2012 14:50
France

Strasbourg

Typový projekt pasivního domu (autor: Ing. arch. Josef Smola)
Štrasburk - Evropští poslanci dnes schválili nové nařízení, které má jednotlivé státy sedmadvacítky a také energetické společnosti donutit k větším úsporám energie. Všechny země včetně Česka podle něj musejí každoročně renovovat nejméně tři procenta veřejných budov tak, aby byly šetrnější k životnímu prostředí. Nová povinnost se bude týkat i prodejců a distributorů energií, kteří mají každý rok ušetřit 1,5 procenta z objemu prodané energie.
     
Evropská komise přišla s konkrétním návrhem na úspory energie loni, poslanci nyní směrnici schválili v prvním čtení. Nařízení je součástí staršího rozhodnutí EK, že do konce roku 2018 musí v rámci unie všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy mít téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nově postavené budovy.
      EU se také před časem zavázala, že do roku 2020 o  20 procent zvýší energetickou účinnost. Právě konkrétní povinné úspory, mezi něž patří rekonstrukce úřadů a kvóty pro energetické společnosti, mají pomoci tento cíl naplnit.
      Ve chvíli, kdy nová pravidla definitivně vstoupí v  platnost, budou muset státy dbát na úspornost svých budov. Šetření začne rokem 2014. Podle údajů Evropské komise by renovace mohly uspořit až 60 procent energie. Veřejné budovy zabírají 12 procent zastavěných ploch. Budovy (veřejné i  soukromé) představují 40 procent konečné spotřeby energií, argumentuje komise.
      Zatímco povinné úspory energií v budovách úřadů většina europoslanců považuje za přínosné, nařízení týkající se energetických společností mnozí kritizují. Spolu se zástupci průmyslu argumentují, že nutnost ušetřit 1,5 procenta z objemu ročně prodané energie povede ke zvýšení transakčních nákladů a byrokracie. Tyto náklady se pak prý promítnou do cen energií.
      „Nařizování úspor energie u koncových zákazníků považuji za poněkud fantasmagorickou. Do tržní ekonomiky taková regulace podle mého názoru vůbec nepatří. Kromě toho je namístě obava, že by se mohlo jednat o porušení zásad smluvní volnosti a svobody podnikání“, uvedl dnes ve svém prohlášení český europoslanec Jan Březina z frakce EPP. Podle autora návrhu Clauda Turmese z  frakce Zelených však povinné úspory sníží závislost na dovozu energie a budou znamenat impulz pro ekonomiku.
0 comments
add comment

Related articles