Dětská nemocnice v Curychu od H&deM

Publisher
Petr Šmídek
29.05.2012 08:00
Pierre de Meuron
Jacques Herzog
Herzog & de Meuron

Curyšská dětská nemocnice je největším zařízením svého druhu ve Švýcarsku. Její současná poloha ve čtvrti Hottingen je však z hlediska plošných nároků i infrastruktury nevyhovující, a tak se v tomto roce rozhodla nemocnice vypsat dvoukolovou architektonickou soutěž na nový objekt nemocnice ve čtvrti Lengg.
Z předem vybraných 25 týmů své projekty do prvního kola  odevzdalo 19 ateliérů. Do druhého kola postoupilo šest kanceláří (weberbrunner architekten, bauzeit architekten, Stücheli Architekten a Baumann Roserens Architekten, Loudon & Habeler, Zwimpfer Partner), z nichž byl na počátku května vybrán projekt basilejského ateliéru Herzog & de Meuron.
Vítězný projekt H&deM tvoří dva různé objekty, které však vzájemně spolupůsobí. Vlastní nemocniční objekt na jihu pozemku představuje třípodlažní kvádr, který stojí v protikladu ke kruhové stavbě výukového a výzkumného centra. Porotci vyzdvihli „optimální funkčnost stavby, úsporné zacházení s plochami a prostory, které budou zárukou vysoké ekonomické efektivnosti a cenově výhodného poskytování výkonu a služeb. Kompozicí obou staveb se podařilo splnit náročné urbanistické podmínky a začlenit komplex do delikátního prostředí chráněné psychiatrické kliniky v Curychu.“
Celkový výraz stavby je zjemněn díky uskočenému hornímu podlaží a obložení fasád dřevěnými lamelami. Rozměrná půdorysná stopa nemocnice je narušována a zjemněna řadou vnitřních dvorů a světlíků, které přivádí denní světlo do interiéru a nabízí místo pro zelené plochy.
Každé podlaží nemocnice bude mít své vlastní využití: v přízemí se budou nacházet ošetřovny, terapeutické místnosti a restaurace, ve druhém podlaží místnosti lékařů a v nejvyšším patře pak pokoje pacientů.
Kruhový objekt výukového a výzkumného centra formou poukazuje, že se zde vše 'točí' kolem vědecké práce. Nad úrovní poslucháren a seminárních místností se zvedá šest podlaží laboratoří a kanceláří bádajících vědců.
Zahájení provozu nové nemocnice je naplánováno od roku 2018 a celkové náklady na její výstavbu se odhadují na 550-600 milionů švýcarských franků.
0 comments
add comment

Related articles