Výstava Maryly Sobek protíná módu s Dogonskou architekturou

Source
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Publisher
Tisková zpráva
04.09.2012 09:00
Exhibitions

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, a SPOK - spolek pro ostravskou kulturu představí výstavní projekt Taller: Objekt - Oděv kanadské architektky a oděvní návrhářky Maryly Sobek.

Ostrava - Ve čtvrtek 23. srpna 2012 byla slavnostně zahájena výstava Taller: Objekt - Oděv / když se oděv setká s architekturou / Maryla Sobek / Montreal v Kabinetu architektury Domu umění v Jurečkově ulici 9, který spravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Expozice představí výstavní projekt architektky Maryly Sobek pohybující se v meziprostoru dvou uměleckých oborů - architektury a módy. Výstavu uvede Jiří Jůza, ředitel GVUO, a zahájí ji autorka osobně. Expozice bude k vidění do 21. října 2012.

Výstavní projekt představí moderní návrhářské trendy, které nelpí na tradičních metodách. Navržené oděvy - objekty Maryly  Sobek neobkreslují tvar jedince, ale spíše vytvářejí obaly, kterými je tělo omotáváno. Polyformní charakter objektů umožňuje jejich nošení na mnoho způsobů, a to nejen v závislosti na společenské příležitosti, ale dle fantazie a tvůrčí invence majitele. Každý takovýto oděv - objekt je příležitostí k bezprostřední spoluúčasti na jeho každodenním přetváření a jeho novém, třeba i objevném formování.

   
"Maryla Sobek zúročuje mnohaletou praxi architektky a návrhářky a pokouší se propojit dvě oblasti své působnosti: architekturu a oděv. Na základě parametrů prostoru, funkce a struktury vytváří model, který jí umožňuje provést srovnávací analýzu obou druhů tvůrčí činnosti a vytyčit oblasti jejich prolínání," vysvětluje Serge Allaire, kurátor výstavy.
           
Sobek vytvořila tento projekt, aby podložila vědecké postupy uplatněné v její doktorské práci. Jak sama uvádí, cílem bylo vypracovat nový teoretický a praktický přístup k módě, který by zohledňoval vzájemné souvislosti mezi oděvem a architekturou. Inspiračním zdrojem se jí v tomto ohledu jednoznačně stala dogonská architektura.

"Během přednášek z dějin architektury se dogonská architektura vždy uváděla jako nejdokonalejší příklad regionální architektury," dodává Sobek a pokračuje: "Svým způsobem jsem chtěla chránit architektonické dědictví ohrožené novým kontextem západních vlivů a turistiky."

Výstava má však výrazně interdisciplinární charakter. Kromě módy a architektury odkazuje mimo jiné také k tanci, videoartu a fotografii. Expozice, která se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Ostrava, je k vidění v ostravském Domě umění úterý až neděle od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné činí 20 korun plné a 10 korun zlevněné.

> www.kabinetarchitektury.cz/taller/Maryla Sobek vystudovala architekturu a módu. před rokem 1996, kdy se stala profesorkou na škole designu na Quebecké univerzitě v Montréalu, pracovala jako stylistka v módních domech Balenciaga a Lanvin v Paříži. Předmětem její doktorské práce bylo hledání strukturálních a estetických paralel mezi oděvem a architektonickým objektem. Její studie o západní módě a architektuře z let 1950-2000 potvrzují, že v navrhování oděvu a architektury je mnoho paralel jak z hlediska struktury, tak formy. V roce 2009 uskutečnila terénní výzkum v Mali v oblasti obydlené Dogony. Výzkum jí umožnil nalézt nové přístupy v oblasti navrhování módy a inspirovat se jinou než západní architektonickou estetikou. Výstava Taller: Objekt - oděv je výsledkem těchto výzkumů.

Serge Allaire získal titul magistra umění na Quebecké univerzitě v Montrealu (UQAM), kde přednáší dějiny umění a dějiny fotografie se zaměřením na dějiny módní fotografie.
Jako nezávislý kurátor a badatel přispívá do publikací, výstavních katalogů a uměleckých časopisů jako například Vie des arts, CV photo a Études françaises.
0 comments
add comment