Výstava diplomantů AVU 2009 ve Veletržním paláci

Přístřešky pro práce diplomantů Školy architektury prof. Emila Přikryla

Source
Ondřej Dušek
Publisher
Petr Šmídek
04.11.2009 15:15
Ondřej Dušek

Začátek školního roku je asi poslední rozumnou příležitostí k ohlédnutí za tím, co se dělo v létě.
Mám na mysli výstavu diplomantů AVU ve Velké dvoraně Veletržního paláce, speciálně instalaci tří diplomantů Školy architektury.
Výstavy se měli účastnit tři diplomanti Školy architektury AVU, Ondřej Dušek, Marek Kopeć a Petr Souček. Vystavovat jsme chtěli pohromadě, s jednotnou koncepcí. Návrh instalace nakonec zůstal na mě.
Záměrem bylo jednak vytvořit v  bohatě prosvětlené dvoraně přítmí pro promítání, za druhé najít mezistupeň mezi obřím měřítkem dvorany a drobnými exponáty.
Hledal jsem způsob, jak se napojit na stávající uspořádání sálu.
Dvě protilehlé niky  ve středech delších stěn sálu se zdály být dobrým záchytným bodem.
Z těchto nik měly vyčnívat jehlanovité přístřešky. Jejich  tvar byl odvozen z  paprsku rozšiřujícího se od projektoru k plátnu. Jako materiál centimetrové mdf desky.
Kurátorovi výstavy prof. Lindovskému se návrh zamlouval a zapojil ho do celkové koncepce sálu.
Vstupy od  spolužáků, tzn. počet projekcí a modelů, se měnily i po uzávěrce a odsouhlasení celkového rozvržení, takže nakonec pouze jeden z přístřešků sloužil pro promítání všech tří prací. Ve druhém jsme nahromadili modely.
Tyto změny umožnily dále si hrát se základním tvarem, vynechat některé segmenty pláště, vytvořit otvory  v první fázi nepředpokládané. 
Překvapením pro nás bylo, že nezávisle na sobě se zde objevily ještě další dvě stavbičky s klínovitým půdorysem, zbudované pro instalace Gabriely Jurkovičové a Anderse Grønliena, a ještě jedna krychlovitá budka, s pracemi Davida Böhma... 
Naše poděkování patří především školnímu technologovi panu Vrzbovi, kurátorovi prof. Lindovskému a organizátorce výstavy Blance Čermákové.
Ondřej Dušek

Autorem pavilonů prezentujících diplomní projekty ŠA AVU je Ondřej Dušek.
Projekt expozice: jaro 2009, realizace: červen 2009, demolice: srpen 2009.
Přístřešky zhotovila firma Vetamber s.r.o.

Jednotlivé diplomové projekty - tak, jak byly promítány na výstavě, nebo v koncentrované podobě - je možné zhlédnout v následujících odkazech:
Ondřej Dušek - Banální témata
Marek Kopeć - Karlínský triangl
Petr Souček - Ideální Štěchovice
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
termin vystavy
svetlik
08.11.09 03:53
Re: termín výstavy
Petr Šmídek
08.11.09 04:51
show all comments

Related articles