Laserová pyramida září v brněnské galerii

Recenze výstavy HIGH5 – PROJEKTSTUDIO

Source
Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD., doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.
Publisher
Tisková zpráva
24.10.2015 18:45
PROJEKTSTUDIO

Dým, přítmí, zvuky přes sebe, kov a filmy, to je celkem nezvyklá výstava "dvougenerační" ostravské architektonické kanceláře PROJEKTSTUDIO. Dvougenerační z toho důvodu, že se jedná o výsledky práce týmu architektů vedených dnes Davidem Kotkem, ale jehož základy v devadesátých letech úspěšně položil jeho otec - architekt Josef Kotek s kolegou Pavlem Krátkým.

Dnes už ateliér aktivně zhodnocuje evropská témata - především vztah lokálních, regionálních tradic a materiálů k velkým trendům doby velmi, velmi pozdní moderny.

Pro mě zůstává z tvorby tohoto studia asi nejsympatičtější drobná stavba železniční zastávky v Čeladné. Jednoduchá budova si svou pozornost nevynucuje - až bychom se pomalu těšili na vesnici za ní - pokud by byla koncipována s podobným vtipem.

Na druhém pólu práce PROJEKTSTUDIA pak je vizionářský projekt světelné pyramidy pro Ostravu a Brno, u nějž jsem ocenil i videodokumentaci, která je ostatně součástí i dalších projektů.

Výstava nese název HIGH5 - což má dle tvůrců evokovat více významů (např. Hi! - pozdrav), ale hlavně jde o prezentaci pěti projektů vybraných jako "vysoká pětka". Jedná se o budovu Concept house v Ostravě s veselými vrtulemi na střeše, železniční zastávku v Čeladné, rodinný dům ve Frýdlantu nad Ostravicí se zeleným mechem na střeše, sídlo firmy Pospiech v Ostravě vyvedené v leštěné oceli a projekt laserové pyramidy protínající se nad středem města Brna. Každý projekt je prezentován krátkým výtvarným filmem a ocelovým modelem v měřítku 1:50, vizuální zážitek z výstavy je tedy doplněn i haptickým. Překvapující pyramida, proporčně odpovídající Cheopsově, je vytvořena ze zelených laserových paprsků prostupujících dýmem, který ji pomáhá se zviditelnit, dává člověku možnost uvědomit si její velikost, je v měřítku 1:200, právě ve vztahu brněnskému náměstí.

K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace, která těchto pět projektů doplňuje dalšími 11 kvalitními realizacemi PROJEKTSTUDIA.

Jak jsme s kolegou Ševčíkem uvedli v této publikaci - žijeme v době, kdy se znovu "míchají karty", celosvětově se nově rozdělují šance, zátěže, centra rozhodování, pracovní místa. Mění se "paradigma" - již je zřejmé, které ideje ležící v základech vývoje Evropy v 19. a 20. století byly "spotřebovány", začínáme po době "nové nepřehlednosti", "ztráty identity" (Jürgen Habermas), vnímat naši dobu jako etapu, v níž se znovu zásadním způsobem určuje "směr dalšího vývoje" (Helmut Renöckl).

Všechny velké epochy vyrostly ze zakořeněnosti v zemi (Bodenständigkeit), z domova a tradice; moderní doba rušila "hranice i tradice" a nakonec vyústila ve ztrátu zakořeněnosti (Bodenlosigkeit). V "naší době" znovu narůstá význam domova, význam regionů v kontextu integrace Evropy a globalizace.

"Domov" je axiologická veličina - je to sdílená hodnota, kolem níž se vše točí. Je to axis našeho života - a zdá se, že "Ostraváci" a architekti s Ostravskem spjatí to nejen cítí a vědí, ale dokáží to i vyjádřit. Ostrava představuje region, kde zvládání minulosti (mj. odkrytí a zhodnocení potenciálu brownfieldů) se zcela mimořádně propojuje s přítomností a perspektivou budoucnosti, region, kde se setkávají tradice Čech, Moravy, Slovenska a Polska. To vše činí Ostravu a Ostravsko silným regionálním hráčem.

Výstava i reprezentativní publikace ostravského PROJEKTSTUDIA dokazuje, že v Ostravě jsou architekti, kteří mají jak široký záběr, tak dynamický švih - a rozhodně zasluhují pozornost.

napsal Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD., doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.
v Praze 21/10/2015
0 comments
add comment

Related articles