Hradčanská 150m - pozvánka na výstavu studentů O.Císlera

Source
atelier Ondřeje Císlera a Tomáše Otha na FA ČVUT
Publisher
Tisková zpráva
28.08.2013 09:35
Ondřej Císler

hradčanská 150m výstava 21 studentů atelieru ondřeje císlera a tomáše otha na fa čvut v letním semestru 2012 →
7 diplomních prací studentů katedry architektury fakulty stavební čvut z atelieru petra šikoly →
galerie chodník skleněný palác náměstí svobody 1 praha 6 →
vernisáž čtvrtek 5.9.2013 5pm →

promluví starostka městské části praha 6 marie kousalíková a architekt pavel nasadil
víno architektura jazz →
výstava  potrvá od 6.9.-11.10.2013 24 hodin →
→you are invited, too!←Výkladce Galerie chodník Prahy 6 na Náměstí Svobody 1 nabídnou ve spolupráci s FA a FSv ČVUT výstavu studentských prací zabývajících se prostorem Hradčanské. Klíčový městský prostor na rozhraní čtyř městských čtvrtí - Dejvic, Bubenče, Letné a Hradčan si žádá zásadní úvahu o svém budoucím využití. Prostor srovnatelný např. s pražským Andělem či Florencí by se měl stát významným městským centrem, využívajícím veškerý svůj urbanistický potenciál vyplývající z dokonalé dopravní obslužnosti, napětí na rozhraní různorodých městských struktur a svých lukrativních pozemků. Součástí vernisáže bude křest katalogu AOC z produkce vydavatelství Zlatý řez, rozprava o problému, hudební produkce a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni.Více informací >
0 comments
add comment

Related articles