Česká moderní architektura: od secese k dnešku

Source
Jan Pastor, Správa Pražského hradu
Publisher
Tisková zpráva
27.08.2021 14:55
Exhibitions

Czech Republic

Prague

Hradčany

Kurátorka výstavy: Markéta Jiroušková

Výstava na počest 150. výročí Kotěrova narození v pražském Mánesu bude věnována významným osobnostem a významným dílům více než 120leté historie české architektury.
Podnětem k výstavě kladoucí akcent na moderní českou architekturu je 150. výročí narození vůdčí osobnosti moderní české architektury, ale i architekta mezinárodního významu, pedagoga, návrháře nábytku, podněcovatele a inspirátora nových tendencí v architektuře a urbanismu, Jana Kotěry.
Cílem výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která se bude konat v Jízdárně Pražského hradu v termínu 1.9.-31.10.2021, je představit české i zahraniční veřejnosti moderní českou architekturou od konce XIX. století až po současnost. Výstava zároveň umožní široké veřejnosti detailní seznámení s historickým a architektonickým dědictvím jednotlivých krajů. Historickou osu tvoří časový sled všech architektů, kteří se podíleli na výstavbě jednotlivých měst v naší republice.
Pořadatelé výstavy, která bude rozdělena do několika tematicky provázaných částí, připravují soubor expozic nejvýznamnějších staveb moderní architektury Čech, Moravy a Slezska. Její vstupní část představí Jana Kotěru jako vůdčí osobnost české moderní architektury s odkazem na jeho dílo v jednotlivých krajských expozicích, důraz bude kladen zejména na kraj Královéhradecký, Zlínský, Ústecký a na hlavní město Prahu. Obdobná pozornost bude věnována i dalším významným tvůrcům, jakými jsou Josef Gočár, Bohuslav Fuchs, František L. Gahura, Karel Kotas, Ladislav Machoň, Pavel Janák a mnoho dalších.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
V Mánesu na Hradě?
Raval
28.08.21 09:48
stojí to za to
Raval
03.09.21 12:07
show all comments